Stopa zyskuwskaźnik finansowy informujący o ekonomicznej efektywności danego przedsięwzięcia. Obliczana jest ona najczęściej jako procentowy stosunek zysku operacyjnego lub netto do:

W pierwszych dwóch spośród wymienionych zastosowań stopa zysku mierzy rentowność zasobów przedsiębiorstwa, natomiast w trzecim pozwala ona na ocenę zyskowności prowadzonej działalności.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • J. Kątnik. Analiza i ocena wskaźników pomiaru rentowności przedsiębiorstwa jako instrument jego rozwoju. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. 863, s. 143–160, 2011. ISSN 1898-6447. 
  • D. Dębski: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Część 2. Warszawa: WSiP, 2006. ISBN 978830209689.