Stopień dyplomatyczny

Stopień dyplomatyczny – stopień nadawany członkom personelu dyplomatycznego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych państwa, które wysyła dyplomatów. Stopnie określają rangę, pozycję w hierarchii i zakres pracy danego dyplomaty.

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych ustaliła następujące stopnie dyplomatyczne:

Dla szefów misji dyplomatycznych:

 • ambasador nadzwyczajny i pełnomocny,
 • poseł nadzwyczajny i pełnomocny,
 • minister pełnomocny,
 • Chargé d’affaires en pied,
 • chargé d'affaires ad interim.

Chargées d'affaires są akredytowani przy ministrze spraw zagranicznych, w przeciwieństwie do posłów i ambasadorów, którzy są akredytowani przy głowie państwa.

Dla członków misji dyplomatycznej:

Najniższym stopniem jest attaché. Stopnie dyplomatyczne nie są stanowiskami pracy, tylko rangami, toteż może się zdarzyć, że na danej placówce będzie trzech radców i ani jednego attaché. Do szefa placówki państwa obcego (gdy funkcję tę pełni ambasador lub poseł) mówi się per Wasza Ekscelencjo.

W Polsce ustawa o służbie zagranicznej dopuszcza jedynie następujące stopnie dyplomatyczne:

 • ambasador,
 • radca-minister,
 • I radca,
 • radca,
 • I sekretarz,
 • II sekretarz,
 • III sekretarz.

Stopnie dyplomatyczne dzielą się na klasy. Klasa różnicuje szefów misji dyplomatycznej jedynie w protokole i precedencji.

Odpowiednio szefowie misji dyplomatycznej mogą należeć do jednej z trzech klas:

 • ambasadorów i nuncjuszów (w przypadku Stolicy Apostolskiej),
 • posłów nadzwyczajnych, ministrów pełnomocnych i internuncjuszów,
 • chargé d'affaires.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

 • K. Szczepanik, Dyplomacja Polski, Warszawa 2005.
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 85)
 • Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides, Prawo Międzynarodowe Publiczne, Warszawa 2005.
 • Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych.