Stopień dyspersji, stopień rozdrobnienia, stopień rozproszenia – stosunek powierzchni fazy rozproszonej do objętości tej fazy[1].

Parametr ten określany jest wzorem:

gdzie:

  • – stopień dyspersji,
  • – powierzchnia fazy rozproszonej,
  • – objętość fazy rozproszonej.

Dla cząstek kulistych stopień dyspersji cząstek powiązany jest z ich promieniem, zgodnie z równaniem[1]:

gdzie:

  • – promień cząstki kulistej (lub promień zastępczy cząstki o innym kształcie).

Od stopnia dyspersji zależy, czy układ nazywa się roztworem, koloidem czy zawiesiną.

Przypisy

edytuj
  1. a b Witold Tomassi, Helena Jankowska: Chemia fizyczna. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980, s. 175, 176. ISBN 83-204-0179-8.