Stopień dyspersji

Stopień dyspersji, stopień rozdrobnienia, stopień rozproszenia – stosunek powierzchni fazy rozproszonej do objętości tej fazy[1].

Parametr ten określany jest wzorem:

δ = s/v

gdzie:

  • δ – stopień dyspersji
  • s – powierzchnia fazy rozproszonej
  • v – objętość fazy rozproszonej.

Dla cząstek kulistych stopień dyspersji cząstek powiązany jest z ich promieniem, zgodnie z równaniem[1]:

δ = 3/r

gdzie:

  • r – promień cząstki kulistej (lub promień zastępczy cząstki o innym kształcie).

Od stopnia dyspersji zależy, czy układ nazywa się roztworem, koloidem, czy zawiesiną.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Witold Tomassi, Helena Jankowska: Chemia fizyczna. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980, s. 175 i 176. ISBN 83-204-0179-8.