Stopnie służbowe w Służbie Więziennej

Oznaka służby noszona na prawym ramieniu munduru

Stopnie służbowe w Służbie Więziennej – tytuły funkcjonariuszy oznaczające miejsce w hierarchii w Służbie Więziennej. Oznaki stopni SW nawiązują do oznak polskich stopni wojskowych i podobnie jak w wojsku nosi się je na mundurze.

Stopnie funkcjonariuszy Służby WięziennejEdytuj

W polskiej Służbie Więziennej funkcjonariusze noszący określone stopnie wchodzą w skład Korpusów SW.

Korpus szeregowych SWEdytuj

 
Szeregowy SW
 
Starszy szeregowy SW


Korpus podoficerów SW

 
Kapral SW
 
Starszy kapral SW
 
Plutonowy SW


 
Sierżant SW
 
Starszy sierżant SW
 
Sierżant sztabowy SW
 
Starszy sierżant sztabowy SW


Korpus chorążych SW

 
Młodszy chorąży SW
 
Chorąży SW
 
Starszy chorąży SW


Korpus oficerów SW

 
Podporucznik SW
 
Porucznik SW
 
Kapitan SW


 
Major SW
 
Podpułkownik SW
 
Pułkownik SW


 
Generał SW


Straż Więzienna lata 1919–1939Edytuj

Dozorca SW

 
patka kołnierzowa
Starszy dozorca SW

 
patka kołnierzowa
 
naszywka na ramię
Przodownik SW

 
patka kołnierzowa
 
naszywka na ramię


Aspirant SW

 
patka kołnierzowa
 
mankiet
Podkomisarz SW

 
patka kołnierzowa
 
mankiet
Komisarz SW

 
patka kołnierzowa
 
mankiet
Nadkomisarz SW

 
patka kołnierzowa
 
mankiet
Inspektor SW

 
patka kołnierzowa
 
mankiet
Główny inspektor SW

 
patka kołnierzowa
 
mankiet


Linki zewnętrzneEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Włodzimierz Orlikowski Barwa i szarża (I) – artykuł w "Forum Penitencjarnym" nr 7/06