Stosunek (matematyka)

ilorazowe odniesienie jednej wartości do drugiej

Stosunek – ilorazowe odniesienie jednej wartości do drugiej. Zapisywany jest często w postaci ułamka lub przy użyciu znaku dzielenia.

PrzykładyEdytuj

Kiedy mamy trzy osoby, a sześć kawałków ciasta. Mówimy wtedy, że dwa kawałki przypadają na jedną osobę i zapisujemy 2:1 (dwa do jednego).

Jeśli cztery kwiaty są czerwone, a trzy białe to mówimy o stosunku 4:3 (cztery czerwone kwiaty przypadają na trzy białe zatem jest to stosunek cztery do trzech).

Stosunek jest częścią proporcji.