Otwórz menu główne

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – stowarzyszenie założone w 1951, mające na celu zachowanie i utrwalenie pamięci o kulturze i historii Żydów polskich oraz ich wkładzie w kulturę światową. Swoje cele realizuje m.in. wspierając działalność Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Rodzaj stowarzyszenia Stowarzyszenie
Status OPP
Przewodniczący Piotr Wiślicki
Nr KRS 0000020904
Data rejestracji 2001
brak współrzędnych
Gmach Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, którego inicjatorem powstania było Stowarzyszenie

HistoriaEdytuj

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 13 września 1951. Zostało powołane w celu stworzenia podstawy prawno-organizacyjnej dla utworzonego w 1947 Żydowskiego Instytutu Historycznego. Wśród członków-założycieli znaleźli się: Bernard Ber Mark, Szymon Datner, Artur Eisenbach, Józef Sandel, Ernestyna Sandlowa, Perła Zelman, Froim Kupfer, Adam Rutkowski, Lejzor Piekarz, Izrael Szajn, Wolf Iwan, Rozalia Wszędobylska i Aniela Truskier. Dwa pierwsze statuty z lat 1951 i 1964 ustanawiały ścisły związek pomiędzy Stowarzyszeniem i Instytutem, m.in. prezes zarządu SŻIH pełnił jednocześnie funkcję dyrektora Instytutu.

Związki strukturalne obu instytucji rozluźniły się po przyjęciu nowego statutu w 1975, kiedy to prezes zarządu SŻIH nie był już wybierany na stanowisko dyrektora Instytutu. 18 kwietnia 1994 wyodrębniono ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny – Instytut Naukowo-Badawczy jako jednostkę naukowo-badawczą podległą Ministerstwu Kultury i Sztuki. 7 listopada 1994 zawarto porozumienie określające zasady współdziałania Stowarzyszenia i Instytutu Naukowo-Badawczego. W 1996 zatwierdzono obecnie obowiązujący statut.

Stowarzyszenie jest właścicielem budynku ŻIH oraz zgromadzonych tam do 7 listopada 1994 zbiorów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych. Od 1993, kiedy powstał pomysł stworzenia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, realizacja tego przedsięwzięcia stała się głównym celem działalności Stowarzyszenia. Na mocy podpisanej umowy w styczniu 2005 z m.st. Warszawą i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stowarzyszenie było odpowiedzialne m.in. za stworzenie koncepcji i sfinansowanie wystawy stałej nowego muzeum[1]. Pieniądze na ten cel przekazało kilkuset darczyńców z Polski i zagranicy.

Z inicjatywy Stowarzyszenia powstały również dwa projekty multimedialne – w 2009 Wirtualny Sztetl oraz w 2007 Polscy Sprawiedliwi.

ZarządEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj