Stowarzyszenie „Dom Warmiński”

Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – ogólnopolska organizacja powołana do życia w 2006, mająca na głównym celu odnowę i popularyzację regionalnej tożsamości Warmii i promocję turystyki jako źródła rozwoju ekonomicznego regionu. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w historycznej stolicy WarmiiLidzbarku Warmińskim.

Stowarzyszenie „Dom Warmiński”
Państwo

 Polska

Siedziba

Lidzbark Warmiński

Rodzaj stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Zasięg

Rzeczpospolita Polska

Prezes

Jarosław Kogut

Członkowie

15[1]

Nr KRS

0000250701

Data rejestracji

22 lutego 2006

brak współrzędnych
Strona internetowa

Stowarzyszenie jest inicjatywą warmińskich powiatów zajmujących terytorium historycznej Warmii: olsztyńskiego, lidzbarskiego i braniewskiego. Aktualnie zrzesza osoby fizyczne i liczne osoby prawne (w tym samorządy i instytucje), których działalność jest związana z turystyką na terenie Warmii[2]. Prowadzi projekty autorskie oraz organizuje szereg imprez promujących region.

Idea i cele

edytuj

Według statutu stowarzyszenia głównym celem Domu Warmińskiego jest promowanie Warmii jako regionu atrakcyjnego turystycznie[2] oraz docelowo poprawa sytuacji ekonomicznej gmin, powiatów i mieszkańców historycznej Warmii[2]. Stowarzyszenie popularyzuje także odmienną tożsamość, krajobraz i dziedzictwo kulturowe regionu. Podnosi i wspiera integrację jednostek samorządu terytorialnego w celu ich lepszej współpracy. Ponadto inicjuje rozwój oferty turystycznej Warmii, podnosi umiejętności osób związanych z branżą turystyczną, wspomaga rozwój drobnej przedsiębiorczości, wspiera działalność wspólnot i społeczności lokalnych, wpływa na rozwój edukacji, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultur i tradycji[2].

Działalność ogólna

edytuj

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez liczne inicjatywy, jak[2]: inicjowanie i koordynowanie działań inwestycyjnych samorządów mających na celu rozbudowę infrastruktury turystycznej, wnioskowanie o projekty dofinansowywane przez Unię Europejską w zakresie turystyki i ochrony środowiska Warmii, działania na rzecz rozwoju i promocji regionalnych produktów turystycznych, prowadzenie badań i analiz marketingowych dla potrzeb gospodarki turystycznej, organizacja szkoleń osób związanych z sektorem turystycznym jak i inicjowanie dziennikarskich wizyt studyjnych oraz organizacja imprez i targów turystycznych. Stowarzyszenie prowadzi również działania mające na celu popularyzacje regionu i jego dziedzictwa poprzez liczne publikacje w wydawnictwach i informatorach turystycznych.

Stowarzyszenie ustanowiło również honorowy tytuł „Przyjaciela Warmii”, który jest przyznawany osobom, bądź instytucjom, które swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju regionu Warmii[3]. Osoby uhonorowane tym tytułem otrzymują odlaną w brązie statuetkę Copernicus, przedstawiającą Mikołaja Kopernika[4].

Członkowie stowarzyszenia są często komentatorami eksperckimi życia kulturalnego regionu. Udzielali się w takich sprawach jak: powtórny pochówek Mikołaja Kopernika[5], ustanowienie herbu dla powiatu olsztyńskiego[6] czy nadanie tytułu tytuł doktora Honoris Causa przez Uniwersytet warmińsko-mazurski[7]. Niektórzy także publikują książki czy piastują inne znaczące publicznie stanowiska.

Projekty i inicjatywy zrealizowane bądź będące w trakcie realizacji

edytuj

Stowarzyszenie „Dom Warmiński” prowadzi, działający od 2004, regionalny portal internetowy Dom Warmiński, który zawiera licznie informacje o regionie. na jego bazie wydano multimedialny „Przewodnik Warmiński”, który służy także jako materiał promocyjny dla lokalnych samorządów. Jest to kolekcja 8 płyt CD z których każda reprezentuje inny temat: Kaplice i kościoły południowej Warmii, Kapliczki i krzyże południowej Warmii, Kapliczki i krzyże na Warmii, Wieś warmińska, Witraże na Warmii, Warmia nieznana oraz dwa szlaki- Kajakiem po Warmii i Rowerem wzdłuż Szlaku Kopernika[8]. Stowarzyszenie wydało również przewodnik opisujący historię i dziedzictwo 12 miast Warmii- Warmiński Zodiak[9].

"Dom Warmiński” był jednym z organizatorów przywrócenia tradycji Traktu biskupiego w Bałdach i uczynienia z niego atrakcji turystycznej. Jest to otwarta w 2006, 1200 metrowa ścieżka edukacyjna- odcinek zachowanego historycznego szlaku. Rozpoczyna się bramą-symbolicznymi „Wrotami Warmii”, obok której stoją tablice informacyjne z historią Warmii oraz traktu, a przy każdym drzewie tablica poświęcona jednemu z 51 biskupów warmińskich. Tradycja ta sięga pierwszych biskupów warmińskich, którzy w tym miejscu wjeżdżali uroczyście do swojej nowej diecezji[10]. Ponadto stowarzyszenie utworzyło i profesjonalnie oznakowało ponad 200 km pieszych i rowerowych szlaków turystycznych, m.in. szlak Napoleona (39 km szlak pieszy śladami kampanii Napoleona z 1807[11]) i szlak architektury warmińskiej[12].

Również w 2006 odbyła się prezentacja działalności stowarzyszenia w obwodzie królewieckim. Na terenie konsulatu RP w Królewcu stowarzyszenie zaprezentowało stronie rosyjskiej region i jego dziedzictwo[13].

„Dom Warmiński” współpracuje także z uczelniami wyższymi z regionu. Efektem jest współpraca z Wyższą Szkołą Zawodową „Wszechnica Warmińska” oraz Uniwersytetem warmińsko-mazurskim. Wszechnica Warmińska wspiera naukowo stowarzyszenie oraz przeprowadza tematyczne seminaria podczas imprez organizowanych przez stowarzyszenie[14]. W 2007 roku współpraca zaowocowała wydaniem, nakładem uczelni, książki z cyklu Tożsamość Współczesnej Warmii- „Dom Warmiński” jako markowy produkt rynkowy. Natomiast wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim „Dom Warmiński” przeprowadził dwa znaczące projekty. Pierwszym jest opracowanie, przy współudziale starostwa powiatowego w Olsztynie, projektu „Warmińska droga krajobrazowa”. W jego ramach przeprowadzono badania oraz przedstawiono koncepcję dróg powiatowych na Warmii z zachowaniem dziedzictwa tzw. „alei krajobrazowych” wzdłuż jezdni[15]. Drugim z kolei jest wspólne z Uniwersytetem warmińsko-mazurskim opisanie architektonicznie ponad 40 wsi warmińskich, dla których często projekt ten jest podstawą do sporządzania zagospodarowania przestrzeni wiejskich[12].

Dzięki stowarzyszeniu i zebranym przez nie środków finansowych przeprowadzono także remont zamku krzyżackiego w Olsztynku oraz wybudowano przystań dla żeglarzy w Barczewie[12].

Aktualnie stowarzyszenie jest także zaangażowane w projekt utworzenie szlaku kajakowego na rzece Łynie. We współpracy z powiatami przez które przebiega rzeka (Olsztyn, powiat olsztyński, lidzbarski, bartoszycki) buduje się niezbędną infrastrukturę: oznaczenia szlaku, sanitariaty czy stanice kajakowe. Projekt będzie realizowany przez porozumienie samorządów oraz partnerstwie licznych organizacji, jak PTTK, przy finansowym wsparciu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego[16].

W czerwcu 2009 „Dom Warmiński”, w ramach działania Promocja województwa i jego oferty turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pozyskał dofinansowanie środkami publicznymi na nowe projekty. Są to: „Dom Warmiński- Integracja różnych narodowości na terenie Warmii”, „Dom Warmiński- Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii” oraz „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii”, które łącznie otrzymają dofinansowanie o kwocie ponad 1,6 mln zł[17].

„Ratujemy Warmińskie Kapliczki”

edytuj

Projekt „Ratujemy Warmińskie Kapliczki”, realizowany jest od 2003 wspólnie z władzami powiatu olsztyńskiego. Jego celem jest odnowienie i konserwacja zabytkowych kapliczek, znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego. Naczelną zasadą projektu jest przywrócenie wartości historycznych oraz pierwotnego stanu kapliczki i jej otoczenia. Projekt finansowany jest m.in. ze środków powiatowych oraz z budżetu Wspólnoty Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego w Niemczech. W projekcie uczestniczyły lub uczestniczą gminy: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Purda, Stawiguda. Na swojej stronie internetowej stowarzyszenie prowadzi także interaktywną mapę inwentaryzującą warmińskie kapliczki.

„Dom Warmiński - Turystyczne odkrywanie Warmii”

edytuj

Projekt „Dom Warmiński - Turystyczne odkrywanie Warmii” jest inicjatywą samorządów założycielskich stowarzyszenia, którego celem jest promowanie turystyki i kultury Warmii. Projekt w 75% finansowany jest ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (w 2008 starosta powiatu olsztyńskiego zawarł umowę z wojewodą warmińsko-mazurskim o finansowaniu projektu także ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego[18]), a w 25% ze środków własnych beneficjentów[2]. W ramach projektu finansowano wiele imprez, targów, sympozjów czy konferencji, a do największych należą[2]:

 • Biennale wyrobów z bursztynu (konkurs wyrobów artystycznych z bursztynu we Fromborku)
 • Spływ kajakowy rzekami Warmii (impreza promująca turystykę kajakową na Warmii-spływ kilkoma rzekami do Lidzbarka Warmińskiego)
 • Regaty żeglarskie o bursztyn miasta Kopernika (regaty żeglarskie na Zalewie Wiślanym)
 • Targi Warmińskie (targi promujące gospodarstwa agroturystyczne oraz biura podróży oferujące wypoczynek na Warmii)
 • Konferencja Dni Dziedzictwa Warmii (coroczna impreza odbywająca się w lidzbarskim zamku, gdzie regionalni naukowcy prezentują referaty na dany temat, np.wojny Warmii (2007))
 • Warmińska Spiżarnia (impreza promująca kulinarne dziedzictwo regionu)
 • Koncerty Organowe (Koncerty Organowe w Świętej Lipce oraz Festiwal Muzyki Organowej we Fromborku- jeden z najbardziej znanych na świecie)
 • Konferencja Krańce Europy (konferencja we Fromborku poświęcona tożsamości i dziedzictwu regionów Europy)

Ponadto stowarzyszenie w ramach projektu zorganizowało również: Konferencję Turystyczne Perspektywy Warmii, Muzyczne Łosiery (koncerty muzyki chóralnej), Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy, Międzynarodowe Warmińskie Spotkania Twórcze, Konkurs fotograficzny Turystyczne odkrywanie Warmii czy Kolędy 4 kultur (impreza poświęcona kulturom zamieszkującym region)[2].

Także w ramach projektu, w 2007 wyprodukowano pierwszy filmowy spot reklamujący Warmię[19]. Była to reklama emitowana w TVP Mazowsze ukazująca charakterystykę regionu i mająca na celu przybliżenie oferty turystycznej regionu[20].

Przypisy

edytuj
 1. Stowarzyszenie „Dom Warmiński” w ngo.pl, bazy.ngo.pl, [data aktualizacji bazy: 2008-02-23]
 2. a b c d e f g h Stowarzyszenie Dom Warmiński. [dostęp 2012-03-16]. (pol.).
 3. Gmina Lidzbark Warmiński; Aktualności; Przyjaciel Warmii. [dostęp 2009-08-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (24 lipca 2008)]. (pol.).
 4. Regulamin konkursu na statuetkę Copernicus. [dostęp 2009-08-24]. (pol.).
 5. Tomasz Kurs: Spór o powtórny pogrzeb Mikołaja Kopernika. Gazeta.pl Olsztyn. [dostęp 2009-08-25]. (pol.).
 6. Herb powiatu ma łączyć, a nie dzielić. Gazeta.pl Olsztyn. [dostęp 2009-08-25]. (pol.).
 7. Marcin Wojciechowski: Uniwersytet uhonoruje zasłużonego Warmiaka. Gazeta.pl Olsztyn. [dostęp 2009-08-25]. (pol.).
 8. Multimedialny Elementarz Warmii;Powiat Olsztyński. [dostęp 2009-08-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (16 października 2011)]. (pol.).
 9. Warmiński Zodiak; Dobre Miasto news. [dostęp 2009-08-25]. (pol.).
 10. Warmiński Kiermas. [dostęp 2009-08-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (8 lipca 2009)]. (pol.).
 11. Szlak Śladami Napoleona; Dom Warmiński. [dostęp 2012-03-16]. (pol.).
 12. a b c Serwis informacyjny branży turystycznej; Warmia lepsza niż Mazury. [dostęp 2009-08-25]. (pol.).
 13. Dom Warmiński w Rosji. [dostęp 2012-03-16]. (pol.).
 14. Wszechnica Warmińska;Dom Warmiński-turystyczne odkrywanie Warmii. [dostęp 2009-08-24]. (pol.).
 15. Dom Warmiński; Warmińska droga krajobrazowa. [dostęp 2012-03-16]. (pol.).
 16. Dom Warmiński zadba o Łynę; Powiat Olsztyński. [dostęp 2009-08-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (16 października 2011)]. (pol.).
 17. Lista wniosków złożonych i przyjętych w konkursie 01/09/2.2 w ramach Osi Turystyka 2 Działania 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. [dostęp 2009-08-24]. (pol.).
 18. Mirosław Pampuch, Starosta Powiatu Olsztyńskiego: Wystąpienie pokontrolne; Najwyższa Izba Kontroli-Delegatura w Olsztynie. [dostęp 2009-08-25]. (pol.).
 19. Dom Warmiński; spot reklamowy. [dostęp 2012-03-16]. (pol.).
 20. Tomasz Kurs: Kopernik zaprasza warszawiaków na Warmię; Gazeta.pl. [dostęp 2009-08-25]. (pol.).

Linki zewnętrzne

edytuj