Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”organizacja pozarządowa, której celem jest umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granicą.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Data założenia 1990
Rodzaj stowarzyszenia stowarzyszenie
Status organizacja pożytku publicznego
Zasięg Rzeczpospolita Polska
Nr KRS 0000034914
Data rejestracji 21 września 2001
brak współrzędnych
Strona internetowa

DziałalnośćEdytuj

Została powołana w lutym 1990 z inicjatywy marszałka Senatu, prof. Andrzeja Stelmachowskiego[1], który był jej prezesem do 11 maja 2008. Zastąpił go Maciej Płażyński. Prof. Andrzej Stelmachowski został Prezesem Honorowym Stowarzyszenia.

„Wspólnota Polska” ma oddziały w kilkunastu większych miastach Polski. Prowadzi także kilka Domów Polonii, między innymi w Krakowie i w Pułtusku.

Statutowymi celami Stowarzyszenia są[2]:

 1. inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu;
 2. propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą;
 3. upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju;
 4. pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji;
 5. działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;
 6. pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w języku polskim;
 7. wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia;
 8. obrona praw polskiej mniejszości narodowej.

Realizuje je między innymi poprzez programy:

 1. pomocy oświatowej dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego poza granicami kraju
 2. wspierania polskiej kultury poza granicami kraju
 3. wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą
 4. pomocy charytatywnej – pomoc dla polskich środowisk na Wschodzie
 5. wspierania aktywności zawodowej i gospodarczej w środowiskach polonijnych
 6. rozwoju organizacji młodzieżowych, harcerstwa oraz sportu polonijnego
 7. promocji spraw polonijnych

Najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” jest Wawrzyn Polonijny[3].

PrezesiEdytuj

WyróżnieniaEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. „O stowarzyszeniu”.
 2. Statut Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
 3. Wydarzenia. senat.gov.pl, 2009-12-01. [dostęp 2018-03-22].
 4. Mamy prezesa, choć tylko do wyborów. gazeta.pl, 2010-05-10. [dostęp 2010-05-10].
 5. wp.pl: „Wspólnota Polska” ma nowego prezesa. wp.pl, 2010-06-14. [dostęp 2012-03-06].
 6. Andżelika Borys laureatką nagrody Polonicus 2014. kresy24.pl, 2014-05-12. [dostęp 2015-09-30].

Linki zewnętrzneEdytuj