Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

ogólnopaństwowa organizacja pozarządowa środowiska bibliotekarskiego (Warszawa, Polska, zał. 1917)

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, SBP – ogólnopolska organizacja pozarządowa o charakterze naukowym i zawodowym środowiska bibliotekarskiego.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Data założenia

1917

Status

organizacja pożytku publicznego

Przewodniczący

Barbara Budyńska (p.o.)

Nr KRS

0000081477

Data rejestracji

2002

brak współrzędnych
Strona internetowa

SBP zrzesza bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej, pracowników naukowych zajmujących się bibliotekoznawstwem i informacją naukową oraz inne osoby związane z bibliotekarstwem i informacją naukową[1].

Historia edytuj

SBP powstało w 1917 jako Związek Bibliotekarzy Polskich, a w latach 1946–1953 działało pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Od 1927 SBP jest członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich[2].

W 1976 SBP zostało odznaczone Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski[3].

Stowarzyszenie jest członkiem założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008).

Stowarzyszenie współpracuje od 2007 z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Przewodniczący SBP[4] edytuj

Struktura edytuj

 
Członkowie Okręgu Lubelskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • Zarząd Główny
 • Okręgi – 16 (Wrocław, Toruń, Lublin, Zielona Góra, Łódź, Kraków, Warszawa, Opole, Rzeszów, Białystok, Gdynia, Katowice, Kielce, Olsztyn, Poznań, Szczecin)
 • Oddziały – 58
 • Koła
 • Sekcje:
  • Sekcja Bibliotek Muzycznych
  • Sekcja Bibliotek Naukowych
  • Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
  • Sekcja Bibliotek Publicznych
  • Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych
  • Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  • Sekcja Fonotek
 • Komisje:
  • Komisja Nowych Technologii
  • Komisja Edukacji Informacyjnej
  • Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów
  • Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
  • Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów
  • Komisja Wydawnictw Elektronicznych
  • Komisja Zarządzania i Marketingu
 • Zespoły:
  • Grupa Robocza ds. Współpracy Międzynarodowej
  • Zespół ds. Bibliografii Regionalnej

Cele organizacji edytuj

Zgodnie ze statutem, celem Stowarzyszenia jest służba społeczna dla bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce, rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej, a w szczególności:

 • czynny współudział w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej
 • dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa
 • inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia
 • rozbudzanie i popieranie inicjatyw zawodowych i społecznych bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej
 • integracja środowiska zawodowego
 • podnoszenie społecznego prestiżu i ochrona zawodu oraz warunków jego wykonywania
 • kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej[1].

Wydawnictwo SBP edytuj

Wydawnictwo SBP jest wiodącym, ogólnopolskim wydawnictwem wyspecjalizowanym w literaturze z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Czasopisma edytuj

 • Bibliotekarz” – miesięcznik (wydawany od 1929)
 • Przegląd Biblioteczny” – kwartalnik (wydawany od 1927)
 • Poradnik Bibliotekarza” – miesięcznik (wydawany od 1949)
 • Zagadnienia Informacji Naukowej” – półrocznik (wydawany od 1971)
 • „Biuletyn Informacyjny ZG SBP” – kwartalnik (wydawany od 1957)
 • „Expres ZG SBP” – miesięcznik (wydawany od 2002)
 • „Zarządzanie Biblioteką” – rocznik, recenzowane czasopismo naukowe wydawane od 2009 w ramach działalności Komisji Zarządzania i Marketingu. Poświęcone jest zarządzaniu i organizacji bibliotek oraz ośrodków zajmujących się szeroko rozumianym przetwarzaniem i udostępnianiem informacji[6]

Serie wydawnicze edytuj

Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna edytuj

Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest serwisem adresowanym do bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych oraz kadry zarządzającej, utworzonym w 2002 przez grupę wolontariuszy z 13 bibliotek pedagogicznych. Stanowi platformę wymiany doświadczeń i informacji dla nauczycieli bibliotekarzy oraz miejsce integracji tej grupy zawodowej. Gromadzi i udostępnia informacje, propaguje przykłady dobrej praktyki w bibliotekach pedagogicznych oraz zachęca do korzystania z nowych technik informatycznych[7].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. a b Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2013, s. 4, ISBN 978-83-64203-13-8 [dostęp 2018-01-24].
 2. Historia SBP – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Ogólnopolski portal bibliotekarski [online], sbp.pl [dostęp 2019-02-04].
 3. Wysokie odznaczenia państwowe dla zasłużonych zakładów pracy, uczelni, instytucji i stowarzyszeń. „Nowiny”, s. 1, 21/22 lipca 1976. 
 4. Bogdan Klukowski, Sylwetki Przewodniczących SBP Organizacji Bibliotekarzy Polskich 1917 – 2017, Wydawnictwo SBP, 2017, s. 1-48, ISBN 978-83-65741-04-2 [dostęp 2023-09-30].
 5. a b Skład Zarządu Głównego SBP [online], sbp.pl [dostęp 2022-05-19].
 6. Zarządzanie Biblioteką – Czasopisma SBP (2018-2021) [online] [dostęp 2023-09-21] (pol.).
 7. Bożena Boryczka. Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP – próba podsumowania. „Biuletyn EBIB”. 6 (106), s. 4, 2009. Warszawa. [dostęp 2018-12-27]. 

Linki zewnętrzne edytuj