Stowarzyszenie Harcerskie

Stowarzyszenie Harcerskie (SH) – polska organizacja harcerska. Formalnie obszarem jej działania jest Rzeczpospolita Polska[1]. Faktycznie SH działa na Mazowszu – w Warszawie, Chotomowie i w Warce. W stolicy jest jedną z czterech największych organizacji harcerskich. Działa przy kilkunastu szkołach – na Śródmieściu, Mokotowie, Ochocie i Woli[2].

Stowarzyszenie Harcerskie
Data powstania

1995

Zasięg działalności

Polska

Siedziba

ul. Hoża 57
00-681 Warszawa

Władze
Naczelnik

hm. Patrycja Rumińska-Zając

Strona internetowa

Zasady działania

edytuj

Stowarzyszenie jest otwarte i dostępne dla wszystkich młodych i dorosłych ludzi bez względu na pochodzenie, rasę, wyznanie i światopogląd. Jedynym warunkiem przynależności do organizacji jest chęć dążenia do harcerskiego ideału rozumianego jako chęć zmiany na lepsze siebie i otaczającego świata. Stowarzyszenie wychowuje tradycyjną metodą harcerską, opartą na wartościach zawartych w prawie i przyrzeczeniu harcerskim, służbie bliźnim i Polsce[3]. Harcerski ideał wychowawczy stowarzyszenia określają oprócz prawa i przyrzeczenia, także obietnica i prawo zucha oraz zobowiązanie instruktorskie.

Odznakami organizacyjnymi SH są: dla harcerzy i instruktorów – tradycyjny krzyż harcerski, dla zuchów – tradycyjny znaczek zucha. Hymnem SH jest pierwsza zwrotka z refrenem pieśni Wszystko co nasze, Polsce oddamy[1].

Powstanie Stowarzyszenia

edytuj

Stowarzyszenie Harcerskie powstało w 1995 z inicjatywy grupy warszawskich instruktorów dawnego Hufca ZHP Warszawa-Śródmieście, którzy wystąpili ze Związku Harcerstwa Polskiego po tym jak XXX Zjazd ZHP, w miejsce dwóch alternatywnych tekstów przyrzeczenia harcerskiego wprowadził jednolity tekst z deklaracją służby Bogu, Polsce i bliźnim[4].

Struktura

edytuj

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi SH są gromady zuchowe i drużyny harcerskie. Mogą łączyć się dobrowolnie w szczepy[1]. Obecnie w SH funkcjonuje 5 szczepów i 2 tzw. środowiska, niespełniające formalnych wymogów istnienia szczepu.

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi SH są hufce. Hufiec jest wspólnotą gromad, drużyn i innych jednostek organizacyjnych, nadzoruje i wspiera pracę drużyn, prowadzi kształcenie drużynowych i funkcyjnych oraz organizuje akcję letnią i zimową[1]. Obecnie Stowarzyszenie Harcerskie składa się z dwóch hufców:

 • Hufiec Harcerek „Sad” im. Powstania Warszawskiego – zrzeszający wszystkie zuchny, harcerki i instruktorki SH
 • Hufiec Harcerzy

W rocznicę upadku Powstania Warszawskiego, 2 października, obchodzone jest co roku Święto Hufca Harcerek.

Władze

edytuj

Władzami Stowarzyszenia Harcerskiego są[1]:

 • zjazd SH – najwyższa władza organizacji,
 • naczelnictwo SH – jest zarządem stowarzyszenia i stanowi najwyższą władzę stowarzyszenia między zjazdami,
 • naczelnik SH,
 • sąd harcerski SH,
 • komisja rewizyjna SH.

Kadencja władz naczelnych trwa 2 lata, z wyjątkiem przedstawicieli hufców w komisji rewizyjnej. Kadencja władz hufca trwa co najwyżej 13 miesięcy[1].

Zarządem Stowarzyszenia Harcerskiego jest naczelnictwo, organem kontrolnym – komisja rewizyjna. Funkcję sądu koleżeńskiego pełni sąd harcerski, który dokonuje wykładni statutu SH i orzeka w sprawach dyscyplinarnych instruktorów SH.

Naczelnictwo Stowarzyszenia Harcerskiego

W skład naczelnictwa wchodzi naczelnik, kierujący pracami naczelnictwa, zastępca naczelnika, skarbnik, przedstawicielka instruktorek i przedstawiciel instruktorów, wybierani na zjeździe SH odpowiednio przez instruktorki i instruktorów posiadających czynne prawo wyborcze, oraz komendanci hufców wybrani przez rady hufców[1].

 • naczelniczka – hm. Patrycja Rumińska-Zając
 • skarbnik – hm. Tomasz Wolszczak
 • przedstawicielka instruktorek – pwd. Aleksandra Kaniewska
 • przedstawiciel instruktorów – pwd. Krzysztof Bobrowski
 • komendantka hufca harcerek – phm. Anna Dmowska
 • komendant hufca harcerzy – pwd. Wojciech Niemirski

Komisja rewizyjna

 • hm. Anna Petroff-Skiba
 • hm. Róża Rzeplińska
 • phm. Paweł Rubach
 • pwd. Adam Czasza
 • pwd. Alicja Durka

Sąd harcerski

 • hm. Piotr Płudowski
 • hm. Barbara Kapturkiewicz
 • hm. Elżbieta Miedzianowska

Znani instruktorzy

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. a b c d e f g Statut Stowarzyszenia Harcerskiego [online] [dostęp 2024-03-25].
 2. Gdzie działamy? [online], Stowarzyszenie Harcerskie [dostęp 2024-03-25] (pol.).
 3. Kim jesteśmy? [online], Stowarzyszenie Harcerskie [dostęp 2024-03-25] (pol.).
 4. Wojciech Hausner, Marek Wierzbicki, Sto lat harcerstwa polskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, s. 140, ISBN 978-83-7629-868-9.

Bibliografia

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj