Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce

Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce powstało w dniu 26 maja 1998 w Toruniu. Na siedzibę Stowarzyszenia wybrano Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W statucie określono podstawowe zadania organizacji.

Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce
Państwo

 Polska

Siedziba

Toruń

Rodzaj stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Prezes Zarządu

Jarosław Gałęza

Nr KRS

0000044242

Data rejestracji

2001

brak współrzędnych

Celem Stowarzyszenia jest integracja osób i placówek zainteresowanych muzealnictwem na wolnym powietrzu dla:
1. Zapewnienia dalszego rozwoju tego rodzaju muzealnictwa
2. Zapewnienia naukowego rozwoju muzeów na wolnym powietrzu
3. Stworzenie wspólnej płaszczyzny porozumiewawczej, wymiany naukowych i praktycznych doświadczeń w zakresie organizacji i budowy muzeów na wolnym powietrzu i odpowiadających im rodzajów ekspozycji
4. Występowania wobec administracji rządowej i samorządowej w istotnych sprawach mających na celu dobro muzeów na wolnym powietrzu.

W 2008 postanowiono o pozostawieniu siedziby w Toruniu ustalając jednocześnie, iż sekretariat będzie się przenosił wraz z prezesem. Aktualnym adresem na który należy kierować korespondencję jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole.

Linki zewnętrzneEdytuj