Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

polskie stowarzyszenie pisarzy

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – polskie stowarzyszenie zrzeszające pisarzy.

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Data założenia 1989
Rodzaj stowarzyszenia Stowarzyszenie
Profil działalności nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
Zasięg Polska
Prezes Anna Nasiłowska
Członkowie 960
Nr KRS 0000121411
Data rejestracji 5 lipca 2002
brak współrzędnych
Strona internetowa

Nawiązuje w swojej intencji do tradycji Związku Zawodowego Literatów Polskich, powstałego w 1920 z inicjatywy Stefana Żeromskiego, a także do działań środowisk literackich w kraju i za granicą, podejmowanych w obronie godności i suwerenności literatury narodowej, praw ludzkich i swobody tworzenia.

PowstanieEdytuj

Powstanie SPP w Warszawie w 1989 było możliwe dzięki przemianom historyczno-społecznym w Polsce. Do utworzonej w 1984 roku, nielegalnej organizacji przystąpiła większość najwybitniejszych pisarzy, byłych członków ZLP, którzy - po rozwiązaniu przez władze w stanie wojennym w 1983 Związku Literatów Polskich - nie zdecydowali się wstąpić do reaktywowanej wkrótce potem organizacji pisarskiej pod tą samą nazwą, nie chcąc w ten sposób firmować działania władz PRL. Statut SPP głosi, że instytucję tę "tworzyli pisarze podtrzymujący niezależne życie literackie i kulturalne w stanie wojennym i po bezprawnym rozwiązaniu Związku Literatów Polskich w 1983 roku".

Rejestracja SPP nastąpiła w 1989 roku, a oficjalny założycielski zjazd Stowarzyszenia odbył się w Warszawie 31 maja 1989. Wybrano wówczas Zarząd Główny (z Janem Józefem Szczepańskim jako prezesem), w składzie niemal identycznym jak przed rozwiązaniem dawnego Związku Literatów Polskich. Większość niezrzeszonych pisarzy z Polski i przebywających na emigracji, zgłosiła akces w szeregi Stowarzyszenia. Legitymację nr 1 otrzymał Czesław Miłosz.

OddziałyEdytuj

Aktualnie Stowarzyszenie posiada dwanaście oddziałów - w Warszawie, Lublinie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi, Toruniu, Olsztynie, Poznaniu.

WładzeEdytuj

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: Zjazd Delegatów, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sąd Koleżeński. Najwyższą władzą Stowarzyszenia Pisarzy Polskich jest Zjazd Delegatów. Do zadań i kompetencji Zarządu Głównego należy reprezentowanie Stowarzyszenia i koordynowanie jego działalności, a także w szczególności: ochrona moralnych i materialnych interesów pisarzy, wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów, określenie kompetencji Prezydium Zarządu Głównego oraz czuwanie nad tokiem ogólnych spraw organizacyjnych, kierowanie sprawami gospodarczymi Stowarzyszenia, wspieranie finansowe oddziałów i klubów, przyjmowanie i skreślanie członków w trybie przewidzianym statutem, zwoływanie Zjazdu Delegatów i składanie sprawozdania ze swojej działalności. Zarząd Główny jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia.

Dotychczasowi prezesi Stowarzyszenia Pisarzy Polskich:

Prezesi honorowi:

Władze Stowarzyszenia wybierane są na 3-letnią kadencję podczas zjazdów SPP (ostatni odbył się w dniach 10-11 czerwca 2017 r.). I od czerwca 2017 roku prezesem Stowarzyszenia jest prof. Anna Nasiłowska,

SiedzibaEdytuj

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Domu Literatury, przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 (I piętro), niedaleko Placu Zamkowego w Warszawie, w Kamienicy Leszczyńskich - wzniesionej ok. 1660 r. dla lekarza królewskiego Jana Pastoriusa, od 1666 r. stanowiącej własność prymasa Mikołaja Prażmowskiego, przebudowanej w XIII wieku dla rodziny Leszczyńskich (projekt: Jakub Fontana), spalonej w 1939 r. a odbudowanej w latach 1948-1949; najbardziej ekspresyjnej fasady rokokowej w Warszawie.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

Materiały Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie.

Linki zewnętrzneEdytuj