Stróże – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1973–1976[2] w woj. rzeszowskim i nowosądeckim (dzisiejsze woj. małopolskie). Siedzibą władz gminy były Stróże.

Stróże
gmina wiejska
1973–1976
Państwo

 Polska

Województwo

1973–75: rzeszowskie
1975–76: nowosądeckie

Powiat

gorlicki (do 1975)

Siedziba

Stróże

Populacja (1974)
• liczba ludności


4000[1]

brak współrzędnych

Gmina została utworzona 1 stycznia 1973 roku w powiecie gorlickim w woj. rzeszowskim[3]. 1 czerwca 1975 roku gmina znalazła się w nowo utworzonym woj. nowosądeckim[4].

Był to jedyny w Polsce przypadek powołania gminy mniejszej od dotychczasowej gromady (gmina = 3495 mieszk. w 1973 r., gromada Stróże = 5779 mieszk. w 1970 r.)[5].

15 stycznia 1976 roku jednostka została zniesiona przez połączenie z dotychczasową gminą Grybów w nową gminę Grybów[6].

Przypisy edytuj

  1. Liczba ludności z publikacji „Rocznik Demograficzny Polski”, GUS 1975–1995
  2. Od 1 stycznia 1973 do 14 stycznia 1976
  3. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  4. Dz.U. z 1975 r. nr 17, poz. 92
  5. Kiełczewka Zaleska, M. (1974). Dotychczasowy rozwój lokalnej sieci osadniczej a reforma administracyjna wsi z r. 1973. Na przykładzie powiatów gorlickiego i żuromińskiego. [w] Przegląd Geograficzny 1974, Tom XLVI, zeszyt 2. Warszawa: PWN
  6. Dz.U. z 1976 r. nr 1, poz. 12