Straż Dzienna (jednostka wojskowa)

Straż Dzienna – jednostka gwardii przybocznej wielkiego chana Mongołów.

PowstanieEdytuj

Powstała prawdopodobnie zaraz po ogłoszeniu Temudżina Czyngis-chanem (ok. 1182 roku), wraz z wyznaczeniem jej pierwszego dowódcy Ögöle Czerbgo na stolnika.

Rozbudowa na Wielkim KurułtajuEdytuj

Na Wielkim Kurułtaju w 1226 roku została rozbudowana z 70 do 8 tysięcy żołnierzy, stając się tym samym najliczniejszą jednostką gwardii. Jej dowódcą pozostał Ögöle Czerbi, a dowódcami poszczególnych minganów zostali mianowani: Buka z rodu Mukalego, Ałczidaj z rodu Ilügeja, Dödej-czerebi, Dokołku-czerebi, Czajan z rodu Dżürczedaja, Akutaj z rodu Ałcziego i Arkaj Kasar. Oddział tego ostatniego był być może wyróżniony, gdyż według Tajnej historii Mongołów powołując go na dowódcę Czyngis-chan miał zaznaczyć, by jego mingan składał się ze specjalnie wybranych dzielnych wojowników. Straż została podzielona na cztery jednostki pełniące służbę na zmianę.

ZadaniaEdytuj

Początkowo, jak wskazuje tytuł stolnika, który otrzymali pierwsi dowódcy Straży, oprócz obrony chana, pełniła ona także funkcje zaopatrzeniowe i miała dbać o jego wyżywienie. Później te funkcje przejęła Straż Nocna. Straż Dzienna miała obowiązek uczestniczenia w wojnach, także tych, w których chan nie brał osobiście udziału.

BibliografiaEdytuj