Straż graniczna

formacja administracji państwowej

Straż graniczna – organizacja wojskowa lub policyjna, wykonujące zadania związane z ochroną granic państwowych i kontrolą ruchu granicznego[1].

Punkt kontroli granicznej BezledyBagrationowsk

Zazwyczaj podlegają ministrom właściwym do spraw wewnętrznych w rządach swoich państw.

Według kodeksu granicznego Schengen „straż graniczna” oznacza każdego funkcjonariusza publicznego wyznaczonego zgodnie z prawem krajowym do pełnienia obowiązków służbowych na przejściu granicznym lub na odcinku granicy, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tej granicy, który realizuje zgodnie z niniejszym kodeksem i prawem krajowym zadania w zakresie kontroli granicznej[2].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. straż graniczna, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-02-12].
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (CELEX: 32016R0399).