Otwórz menu główne

Strażnica WOP Jakuszyce

Nieistniejący obecnie podstawowy pododdział graniczny

Strażnica w Jakuszycach:

 1. Nieistniejący obecnie podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.
 2. Nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej z Czechami.
Strażnica WOP Karlsthal/Jakuszyce
Strażnica SG w Jakuszycach
Ilustracja
Strażnica WOP Jakuszyce (1988)
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945[a]
Organizacja
Dyslokacja Jakuszyce (Jakuszec)
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Podległość 1 komenda odcinka
81 batalion WOP
Łużycki Oddział SG
Dysl wop 1945 1.png
81 batalion WOP.png
W środku dowódca strażnicy por. Bogusław Adamowicz (1987)

Spis treści

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 1 komendy odcinka Szklarska Poręba jako 4 strażnica WOP[1] (Karlsthal)[2] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[3]. W 1947 roku została przeformowana na strażnicę II kategorii[4] – 43 wojskowych[5].

W 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic, a strażnica WOP Jakuszec otrzymała nr 6[6]. W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica II kategorii Jakuszec była 6. w 8 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza[6]. W 1960 roku, po kolejnej zmianie numeracji, strażnica posiadała numer 24 i zakwalifikowana była do kategorii IV w 8 Łużyckiej Brygadzie WOP[6]. W 1964 roku strażnica WOP nr 23 Jakuszyce uzyskała status strażnicy lądowej i zaliczona została do IV kategorii[6].

W latach 1970-1989 podlegała jej przekształcona w strażnicę szkoleniową Strażnica WOP Orle.


W grudniu 1989 roku rozformowano strażnicę WOP Kamieńczyk[b]. Od 16 grudnia 1989 Strażnica WOP Przesieka przejęła odcinek granicy od znaku granicznego nr VI/40/2 do zn. gran. VI/42/5. Strażnica WOP Jakuszyce od zn. gran. nr VI/42/5 do zn. gran. nr VI/46 przejęła odcinek granicy 17 grudnia 1989 roku.

Straż Graniczna:
Po rozwiązaniu w 1991 roku Wojsk Ochrony Pogranicza, Strażnica Straży Granicznej w Jakuszycach od 16 maja 1991 roku weszła w podporządkowanie Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej[7].

Ochrona granicyEdytuj

Strażnice sąsiednie:

Komendanci/dowódcy strażnicyEdytuj

stopień imię i nazwisko okres pełnienia służby kolejne stanowisko
por. Michał Gaj był 10.1946[c].
chor. Bronisław Wozowczyk ?–1952
chor. Henryk Kaczmarek 1952–?
por. Bogusław Adamowicz był 1987–1988
mjr Waldemar Szyl 1988–?

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Od 16 maja 1991 roku Strażnica Straży Granicznej
 2. Na podstawie rozkazu dowódcy WOP nr Pf–76 z 27.11.1989 i zarządzenia dowódcy ŁB WOP nr 034 z 11.12.1989
 3. Rozkaz personalny dowódcy WOP nr 054 z 19.10.1946. → Rozkazy personalne D WOP ↓

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Jerzy Prochwicz: Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1965. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2011. ISBN 978-83-7726-027-2.
 • Halina Łach: System ochrony polskiej granicy państwowej. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny UWM, 2013. ISBN 978-83-935593-8-1.
 • Grzegorz Zaręba. Przyczyny reorganizacji WOP w latach 1946 – 1948. „Biuletyn Centralnego Ośrodka Straży Granicznej”. 3/08, 2008. Koszalin: Centralny Ośrodek Straży Granicznej. ISSN 1429-2505. 
 • Archiwum Straży Granicznej, zespół arch. D WOP sygn. 217/143 k.120 -121. Wykazy dyslokacyjne WOP 1946.
 • Archiwum Straży Granicznej, Historia Łużyckiej Brygady WOP 1945-1991
 • Archiwum Straży Granicznej. Rozkazy personalne dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza.
 • Archiwum Straży Granicznej. Wykazy dyslokacyjne jednostek i pododdziałów Wojsk Ochrony Pogranicza.