Strażnica WOP Krynica Morska

Strażnica WOP Krynica Morska – podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy morskiej.

Strażnica WOP
Krynica Morska
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1945

Organizacja
Dyslokacja

Krynica Morska[1]

Formacja

Wojska Ochrony Pogranicza

Podległość

21 komenda odcinka WOP
10 batalion OP
163 batalion WOP
batalion WOP Sopot

Dysl wop 1945 4.png

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Strażnica została sformowana w 1945 w strukturze 21 komendy odcinka Elbląg jako 105 strażnica WOP[2] (Neukrug)[3] (Kalberg/Krynica Morska) o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[4]. Sformowane strażnice morskiego oddziału OP nie przystąpiły bezpośrednio do objęcia ochrony granicy morskiej. Odcinek dawnej granicy polsko-niemieckiej sprzed 1939 od Piaśnicy, aż do lewego styku z 4 Oddziałem OP ochraniany był przez radziecką straż graniczną wydzieloną ze składu wojsk marszałka Rokossowskiego. Pozostały odcinek granicy od rzeki Piaśnica, aż po granicę z ZSRR zabezpieczała Morska Milicja Obywatelska[5].

W marcu 1954 dokonano zmiany numeracji strażnic WOP. Strażnica Krynica Morska otrzymała numer 100[6]. Jesienią 1956 rozpoczęto numerować strażnice w systemie brygadowym. Podległa 163 batalionowi WOP strażnica Krynica Morska otrzymała numer 16[7]. Latem 1957 , po przekazaniu 161 batalionu WOP 15 Brygadzie WOP, zmieniono po raz kolejny numerację strażnic w systemie brygadowym[8]. Strażnica Krynica Morska stała się numerem 10[9]. W 1960 , pozostając nadal w systemie brygadowym, odwrócono numerację. Strażnica otrzymała numer 1[10]. W 1964 strażnica WOP nr 1 Krynica Morska uzyskała status strażnicy ladowej i zaliczona została do II kategorii[11].

---

W wyniku realizacji kolejnego etapu zmian organizacyjnych w Straży Granicznej w 2002 , strażnica uzyskała status strażnicy SG I kategorii[a].

Ochrona granicyEdytuj

Wiosną 1958 zlikwidowano strażnicę Sztutowo. Odcinek podzielono pomiędzy strażnicę Krynica i strażnicę Jantar[12].

Strażnice sąsiednie:

104 strażnica WOP Tolkmit, 106 strażnica WOP Feauenberg - 1946

Dowódcy strażnicyEdytuj

 • por. Hipolit Prokopowicz (był 10.1946)[b].
 • kpt. SG Stanisław Kowalczyk(był w 2002)[13]

UwagiEdytuj

 1. Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej nr 3 z 11.01.2002
 2. Rozkaz personalny dowódcy WOP nr 062 z 19.10.1946. → Rozkazy personalne D WOP ↓

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Grzegorz Goryński: Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku. W: Leszek Elas [patronat]: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011. Materiały poseminaryjne - Tom II. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2011. ISBN 978-83-909484-4-7.
 • Ireneusz Bieniecki. Kaszubska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w ochronie granicy morskiej. „Biuletyn 1/2005. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej”, 2005. Koszalin. ISSN 1429-2505. 
 • Andrzej Skorek. Zabezpieczenie wybrzeża środkowego po II wojnie światowej. „Biuletyn Centralnego Ośrodka Straży Granicznej”. 1/97, 1997. Koszalin: Centralny Ośrodek Straży Granicznej. ISSN 1429-2505. 
 • Archiwum Straży Granicznej, sygn. 217/143 k.120 -121. Wykazy dyslokacyjne WOP 1946.
 • ASGr.Historia Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Gdańsk 1965.
 • Archiwum Straży Granicznej. Rozkazy personalne dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza.