Strażnica WOP Terespol

Strażnica w Terespolu:

 1. podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko-radzieckiej.
 2. graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej.
Strażnica WOP/SG Terespol
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945 i 1976
od 1991 strażnica SG
Organizacja
Dyslokacja Terespol
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Podległość 30 komenda odcinka
Nadbużański Oddział SG

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 30 komendy odcinka jako 140 strażnica WOP (Terespol)[1] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[2].

23 grudnia 1945 roku objęła służbę w ochronie granicy państwowej 140 strażnica WOP Terespol[3].

W związku z reorganizacją oddziałów WOP w 1948 roku, strażnica podporządkowana została dowódcy 21 batalionu OP. Od stycznia 1951 roku strażnica podlegała dowódcy 231 batalionu WOP[4][5].

W 1964 roku w Terespolu stacjonowała placówka WOP nr 7 23 Chełmskiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza[6].

W 1976 roku, w strukturze Nadbużańskiej Brygady WOP, odtworzono strażnicę w Terespolu[7].

Po rozwiązaniu w 1991 roku Wojsk Ochrony Pogranicza, strażnica w Terespolu weszła w podporządkowanie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej[8].

Ochrona granicyEdytuj

W 1960 roku 7 placówka WOP Terespol ochraniała odcinek 63750 m granicy państwowej od znaku granicznego nr 1211 do znaku gran. nr 1298.

Strażnice sąsiednie:

Dowódcy/komendanci strażnicyEdytuj

 • por. Tadeusz Klusa (był w 1946)[9]
 • ppor./por. Kazimierz Paluch (16.09.1984–był 31.07.1990)[10].

PrzypisyEdytuj

 1. ASGran., sygn. 217/143 ↓.
 2. Dominiczak 1985 ↓, s. 46.
 3. Historia ChOWOP ↓, s. 23.
 4. Jackiewicz 1998 ↓, s. 103.
 5. Prochwicz 2011 ↓, s. 194.
 6. Wykazy dyslokacyjne WOP ↓.
 7. Jackiewicz 1998 ↓, s. 107.
 8. Łach 2013 ↓, s. 290.
 9. Historia ChOWOP ↓, s. 73-76.
 10. Kazimierz Paluch (pol.). W: Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej [on-line]. katalog.bip.ipn.gov.pl, 2019. [dostęp 2020-02-03].

BibliografiaEdytuj

 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Jerzy Prochwicz: Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1965. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2011. ISBN 978-83-7726-027-2.
 • Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza: (1945-1991): krótki informator historyczny. Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 1998. ISBN 83-909304-3-9.
 • Halina Łach: System ochrony polskiej granicy państwowej. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny UWM, 2013. ISBN 978-83-935593-8-1.
 • Jerzy Rydz: Nadbużański Oddział Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie. W: Leszek Elas [patronat]: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011. Materiały poseminaryjne - Tom I. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2011. ISBN 978-83-909484-4-7.
 • Archiwum Straży Granicznej, DWOP sygn.2825/1. Rejestr główny jednostek WOP.
 • ASGr.Historia Chełmskiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1955. Chełm 1956