Strajk ostrzegawczy

Strajk ostrzegawczy - forma strajku polegająca na krótkotrwałym powstrzymaniu się pracowników od wykonywania pracy. Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 123) może być zorganizowany jednorazowo i na czas nie dłuższy niż 2 godziny.