Strategia ABC

Abstynencja, Wierność, używanie prezerwatyw, inaczej Strategia ABC (od ang. "Abstinence, Be faithful, use a Condom") znana również jako edukacja seksualna oparta na abstynencji — strategia edukacji seksualnej oparta na połączeniu unikania ryzyka i ograniczania szkód, która modyfikuje podejście abstynencyjnej edukacji seksualnej poprzez uwzględnienie nauczania o wartości redukcji liczby partnerów, bezpiecznym współżyciu seksualnym i metodach kontroli urodzeń. Edukacja seksualna oparta wyłącznie na abstynencji ma na celu wyłącznie promowanie abstynencji seksualnej do czasu zawarcia małżeństwa i nie uczy o bezpiecznym seksie lub środkach antykoncepcyjnych. Program edukacji seksualnej opartej na abstynencji ma na celu podkreślenie abstynencji, jednak zawiera również informacje na temat bezpiecznych praktyk seksualnych. Ogólnie rzecz biorąc, ta strategia edukacji seksualnej jest kompromisem pomiędzy edukacją opartą wyłącznie na abstynencji a kompleksową edukacją seksualną.

Podejście ABC zostało opracowane w odpowiedzi na rosnącą epidemię HIV/AIDS w Afryce oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się innych chorób przenoszonych drogą płciową. Niektórzy przypisują temu podejściu spadek liczby osób zarażonych AIDS[1][2][3][4], między innymi w Ugandzie, Kenii i Zimbabwe. W latach 1990-2001 odsetek Ugandyjczyków żyjących z AIDS spadł z 15% do 5-6%[5][6].

AspektyEdytuj

Strategia ABC składa się z trzech elementów:

  • Abstynencja (ang. Abstinence): W stosunku do młodzieży program sugeruje dążenie do opóźnienia wieku inicjacji seksualnej, dlatego przesłaniem jest abstynencja.
  • Wierność (ang. Be Faithful): Dorosłych żyjących w stałych związkach zaleca się informować, że najpewniejszą drogą zabezpieczenia jest wierność wobec partnera.
  • Używanie prezerwatyw (ang. Use a Condom): Tym, którzy są już aktywni seksualnie, należy udostępniać prezerwatywy, informując jednak, że są one skuteczne w 80-90 proc (nie zawsze są używane). Jeśli nie wiadomo, czy partner jest zdrowy, należy umożliwiać mu testy oraz wspierać w poprawnym i stałym używaniu prezerwatyw. Dla grup ryzyka podstawowym przesłaniem jest stałe i poprawne używanie prezerwatyw. Kościół katolicki publicznie wyraził swój sprzeciw wobec używania prezerwatyw. Jednak w 2010 r., podczas wywiadu, papież Benedykt XVI odniósł się do używania prezerwatyw i wyraził opinię, że prezerwatywy są "pierwszym krokiem" moralności[7].

Program zakłada odpowiednią równowagę między tymi aspektami, ale jest otwarty na wszystkie kwestie światopoglądowe: każda organizacja może się zaangażować w odpowiadające jej działania[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Czas na wspólne stanowisko, www.tygodnikpowszechny.pl, 27 listopada 2006 [dostęp 2019-10-08] (pol.).
  2. John Paul Ekwaru, The effect of Abstinence, Being faithful to one partner, and Condom use (ABC) messages on HIV infection among youth in Uganda, 2012 [dostęp 2019-10-08] (ang.).
  3. Alvaro Alonso, Jokin de Irala, Strategies in HIV prevention: the A-B-C approach, „The Lancet”, 364 (9439), 2004, s. 1033, DOI10.1016/S0140-6736(04)17050-5, ISSN 0140-6736, PMID15380954 [dostęp 2019-10-08] (ang.).c?
  4. Elaine M Murphy i inni, Was the “ABC” Approach (Abstinence, Being Faithful, Using Condoms) Responsible for Uganda's Decline in HIV?, „PLoS Medicine”, 3 (9), 2006, DOI10.1371/journal.pmed.0030379, ISSN 1549-1277, PMID17002505, PMCIDPMC1564179 [dostęp 2019-10-08].c?
  5. Edward C. Green i inni, Uganda's HIV Prevention Success: The Role of Sexual Behavior Change and the National Response, „AIDS and Behavior”, 10 (4), 2006, s. 335–346, DOI10.1007/s10461-006-9073-y, ISSN 1090-7165, PMID16688475, PMCIDPMC1544373 [dostęp 2019-10-08].
  6. Jonathan Cohen, ABC in Uganda: success or subterfuge?, „HIV/AIDS policy & law review”, 10 (2), 2005, s. 23–24, ISSN 1712-624X, PMID16365967 [dostęp 2019-10-08].
  7. Giuseppe Benagiano i inni, Condoms, HIV and the Roman Catholic Church, „Reproductive Biomedicine Online”, 22 (7), 2011, s. 701–709, DOI10.1016/j.rbmo.2011.02.007, ISSN 1472-6491, PMID21507723 [dostęp 2019-10-08].