Strategic Arms Limitation Treaty

Strategic Arms Limitation Treaty (Układ o Ograniczeniu Zbrojeń Strategicznych)

  • SALT I - podpisany w 1972 roku, ograniczał rozwój broni strategicznych
  • SALT II - podpisany w 1979 roku, dotyczył ograniczeń w produkcji i przetrzymywaniu broni strategicznej.