Stratotyp – najbardziej typowa i wzorcowa sukcesja warstw skalnych, charakteryzująca jednostkę stratygraficzną (głównie lito- albo chronostratygraficzną).

Dla jednostki litostratygraficznej wyróżnia się zwykle stratotyp jednostki, definiujący charakter litologiczny warstw skalnych i określający dolną i górną granicę jednostki stratygraficznej.

Dla jednostki chronostratygraficznej wyróżnia się stratytyp granicy, który jest wybraną powierzchnią warstwy skalnej, stanowiącą wzorzec dla definicji danej granicy jednostki (zwykle dolnej granicy).

Bibliografia edytuj

Racki G. i Narkiewicz M. (red.) Polskie zasady stratygrafii. Państwowy Instytut Geologiczny, 2006. ISBN 83-7372-914-3