Strawność paszy

Strawność - różnica między ilością składnika pokarmowego pobranego w paszy a ilością składnika pokarmowego wydalonego w kale

P-pobrane

W-wydalone

S-strawione

Wyrażone w jednostkach masy np. kg.

Oznaczanie strawnościEdytuj

a) Analiza weendeńska - surowe składniki pokarmowe w paszy

b) Zwierzęta wykorzystują jedynie te składniki, które ulegają strawieniu i wchłonięciu w przewodzie pokarmowym

Współczynnik strawnościEdytuj

a) Określa jaka ilość składnika pokarmowego pobranego w paszy zostaje wykorzystana (strawiona) przez zwierzę np.75% białka ogólnego.

b) WS oznaczamy dla suchej masy i składników organicznych

Współczynnik strawności - stosunek ilości składników strawionych do składników pobranych

 

Współczynniki strawności mieszczą się w zakresie od 0 do 100%

Czynniki wpływające na pobranie paszyEdytuj

PaszyEdytuj

 • skład (zawartość składników pokarmowych np. włókna) i forma
 • skład botaniczny
 • termin zbioru
 • struktura (np. granulowanie)

ZwierzęciaEdytuj

 • gatunek
 • wiek
 • masa ciała
 • stan fizjologiczny
 • kierunek użytkowania
 • apetyt

Metody oznaczania strawności paszEdytuj

 • in vitro (współczynnik strawności badany laboratoryjnie)
  • metody z zastosowaniem płynu żwacza
  • metody enzymatyczne
  • metody chemiczno-enzymatyczne
  • metody chemiczne i fizyczne
 • in vivo (badania za zwierzętach)
  • bilansowa prosta i złożona
  • wskaźnikowa
  • in sacco

Czynniki wpływające na strawnośćEdytuj

 • Zależne od zwierzęcia (wewnętrzne)
  • budowa przewodu pokarmowego (mono-gastryczne, przeżuwacze)
  • rasa (szlachetne, prymitywne)
  • wiek (młode, bezzębne)
  • stan zdrowia
  • stan fizjologiczny (ciąża, laktacja, ruja)
  • rodzaj wykonywanej pracy
 • Zależne od paszy (zewnętrzne)
  • skład chemiczny (włókno, tłuszcz- ograniczają)
  • dodatki (witaminy, enzymy)
  • ilość i regularność zadawania paszy
  • smak
  • zapach
  • przygotowanie do skarmiania
  • zbilansowanie dawki pokarmowej
  • dostępność wody

StrawnośćEdytuj

PozornaEdytuj

 

RzeczywistaEdytuj

 

P-ilość pobranego składnika

W-ilość składnika wydalonego

E-ilość składnika wydalonego przy braku tego składnika w diecie