Strefa buforowa

Strefa buforowa – określony obszar terytorialny na powierzchni Ziemi separujący od siebie z pewnych powodów lub w pewnych celach sąsiadujące tereny, często państwa.

Zielona linia, strefa buforowa na Cyprze

TworzenieEdytuj

Strefy takie mogą być utworzone dla zapobieżenia niekorzystnym oddziaływaniom na rejony przemysłowe lub mieszkalne (np. ograniczenie przemocy), ochrony środowiska naturalnego w wydzielonych miejscach, jak parki narodowe, rezerwaty, itd.

Celem utworzenia obszaru może być zapobieżenie potencjalnemu konfliktowi zbrojnemu lub jego utrudnienie. W takich przypadkach danymi strefami mogą być tzw. państwa buforowe, zwykle mniejsze i słabsze, oddzielające państwa silniejsze, przy czym same państwa buforowe mogły być strefami wpływów ww. krajów dominujących. Przykładem mogą być państwa Europy Środkowej po I wojnie światowej oddzielające państwa zachodnie od bolszewickiej Rosji. Identyczną rolę wobec Polski miały w federalistycznej koncepcji Piłsudskiego pełnić niepodległe Litwa, Białoruś i Ukraina. Inną formę strefy buforowej stanowi obszar zneutralizowany lub zdemilitaryzowany. Taką strefą była Nadrenia po I wojnie światowej, rozdzielająca Francję i Niemcy, a obecnie (2020) jest nią strefa zdemilitaryzowana na Półwyspie Koreańskim.

Zobacz teżEdytuj