Stronnictwo „Piast”

polska partia polityczna

Stronnictwo „Piast” – polska prawicowa partia polityczna o charakterze ludowym i chadeckim, powołana w 2006 w wyniku sporu między liderami Polskiego Stronnictwa Ludowego, początkowo funkcjonująca pod nazwą PSL „Piast”.

Stronnictwo „Piast”
Państwo

 Polska

Skrót

„Piast”

Przewodniczący

Romuald Zgrzywa

Data założenia

28 marca 2006

Adres siedziby

ul. Kościuszki 74,
28-200 Staszów

Ideologia polityczna

chrześcijańska demokracja, agraryzm

Grupa w Parlamencie
Europejskim

ostatnio Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, wcześniej Unia na rzecz Europy Narodów

Barwy

     zieleń

Obecni posłowie
0/460
Obecni senatorowie
0/100
Obecni eurodeputowani
0/51
Obecni radni wojewódzcy
0/552
Strona internetowa

Powstanie i rejestracja edytuj

4 lutego 2006 Rada Naczelna PSL zatwierdziła decyzję statutowych organów partii o wykluczeniu z szeregów partii trzech jej posłów do Parlamentu Europejskiego: Janusza Wojciechowskiego, Zbigniewa Kuźmiuka i Zdzisława Podkańskiego. Powodem usunięcia było wyjście 13 grudnia 2005 z frakcji Europejskiej Partii Ludowej – Europejskich Demokratów i przejście do eurosceptycznej frakcji Unia na rzecz Europy Narodów bez porozumienia z kierownictwem partii[1]. Do tego doszły spory z władzami PSL co do sposobu zarządzania partią (m.in. sprawa sprzedaży budynku, w którym mieściła się krajowa siedziba partii).

Usunięci z PSL politycy ogłosili utworzenie nowego ugrupowania pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (PSL „Piast”). W ich zamierzeniu miała tym samym nawiązywać do działającego w latach 1913–1931 ugrupowania Wincentego Witosa, Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”.

W 2006 formacja została formalnie zarejestrowana, jednak od decyzji tej odwołało się Polskie Stronnictwo Ludowe ze względu na zbieżną nazwę i symbolikę. W sierpniu 2007 Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie sprawę do ponownego rozpoznania.

Ostatecznie partia została zarejestrowana jako Stronnictwo „Piast” w ewidencji partii politycznych pod numerem EwP 277[2].

Działalność edytuj

28 sierpnia 2006 PSL „Piast” podpisało umowę koalicyjną z Prawem i Sprawiedliwością, na mocy której działacze stronnictwa kandydowali w wyborach samorządowych z list PiS („umowa o partnerstwie politycznym” objęła również przyszłe wybory prezydenckie, parlamentarne do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego). Partia zdobyła 7 mandatów w sejmikach wojewódzkich.

23 września 2007 odbył się w Lublinie pierwszy krajowy kongres partii (z udziałem m.in. Jarosława Kaczyńskiego), który przyjął deklarację ideowo-programową i założenia programowe oraz wyłonił ogólnopolskie władze partii. Na przewodniczącego wybrano Zdzisława Podkańskiego.

W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 przedstawiciele „Piasta” ponownie kandydowali z list PiS. Według ogłoszonych przez PKW wyników wyborów do Sejmu 19 kandydatów PSL „Piast” (w większości startujących z 8. miejsc na listach PiS) otrzymało łącznie 59 619 głosów, nie uzyskując jednak żadnego mandatu. Natomiast w wyborach do Senatu partia zgłosiła dwóch kandydatów, którzy zostali senatorami – Lucjan Cichosz w okręgu chełmskim i Grzegorz Wojciechowski w okręgu piotrkowskim, z których pierwszy pozostał początkowo poza KP Prawa i Sprawiedliwości, lecz ostatecznie 8 lipca 2010 także wszedł w jego skład.

Do trzech eurodeputowanych Stronnictwa „Piast” wywodzących się z PSL dołączyło dwóch byłych europosłów Samoobrony RP – w 2007 Jan Masiel oraz w 2008 Marek Czarnecki (który wkrótce opuścił partię, przechodząc do grupy Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy). W 2009 z partii odszedł Zbigniew Kuźmiuk, przystępując do PiS.

25 stycznia 2009 przedstawiciele Stronnictwa „Piast” wzięli w Warszawie udział w kongresie programowym ugrupowania Naprzód Polsko, deklarując zamiar wspólnego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym samym roku. 1 marca została podpisana umowa o współpracy politycznej i programowej oraz o starcie w wyborach europejskich[3]. Stronnictwo „Piast” oraz większość kandydatów Naprzód Polsko wspólnie z Ligą Polskich Rodzin, Partią Regionów, Przymierzem Narodu Polskiego, ZChN i ONP-LP startowały w wyborach do PE z listy komitetu Libertas, który nie osiągnął progu wyborczego. W okręgu katowickim koalicja Naprzód Polsko-Piast zarejestrowała także własną listę, jednak bez obecności na niej członków „Piasta”. Jedynym członkiem stronnictwa, który uzyskał mandat eurodeputowanego, był Janusz Wojciechowski, ubiegający się o reelekcję z listy PiS.

Mandat posła na Sejm VI kadencji 24 czerwca 2009 objął członek Stronnictwa Wojciech Szczęsny Zarzycki w miejsce Pawła Zalewskiego, który został wybrany do Parlamentu Europejskiego. Polityk przystąpił do Klubu Parlamentarnego PiS. 5 maja 2010 posłem Stronnictwa „Piast” (także członkiem Klubu Parlamentarnego PiS) został Krzysztof Tołwiński. Objął mandat po Krzysztofie Putrze, który zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.

W wyborach prezydenckich w 2010 partia początkowo wystawiła kandydaturę przewodniczącego Zdzisława Podkańskiego, jednak wycofał się on z rywalizacji, popierając kandydata PiS Jarosława Kaczyńskiego.

15 listopada 2010 partię opuścili obydwaj jej posłowie, obydwaj senatorowie, a także jedyny eurodeputowany Janusz Wojciechowski, którzy przystąpili do PiS[4].

W wyborach samorządowych w 2010 partia zarejestrowała listy kandydatów do sejmików w województwach lubelskim (2,88% głosów) i wielkopolskim (0,70%). W tych województwach, a także w dolnośląskim, mazowieckim, podlaskim i świętokrzyskim ugrupowanie wystawiło także kandydatów do organów niższego szczebla[5]. Na prezydenta Lublina kandydował przewodniczący partii Zdzisław Podkański. Ogółem komitet wyborczy partii wystawił w wyborach 668 kandydatów. Oprócz tego około 800 członków „Piasta” znalazło się na listach innych komitetów. Stronnictwo zdobyło w wyborach 45 mandatów w radach gmin, 3 w radach miast i 2 w radach powiatów. 1 kandydat partii został wybrany na stanowisko wójta.

Przed wyborami parlamentarnymi w 2011 część działaczy „Piasta” z przewodniczącym Zdzisławem Podkańskim na czele porozumiała się z PiS w sprawie startu z list tej partii[6]. Część członków ugrupowania (na czele z wiceprezesem zarządu krajowego Zenonem Płocharzem) porozumiała się w sprawie wspólnego startu członków „Piasta” z Prawicą Rzeczypospolitej i Unią Polityki Realnej (na liście Prawicy)[7][8]. Ostatecznie z list PiS do Sejmu wystartowali Zdzisław Podkański w okręgu lubelskim i Romuald Zgrzywa w okręgu kieleckim. Na bielskiej liście Prawicy znaleźli się z kolei Henryk Zając, Bogumiła Piszczek i Marek Mynarski. Żaden z członków Stronnictwa „Piast” nie uzyskał mandatu poselskiego.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 szef partii Zdzisław Podkański kandydował z listy PiS, otrzymując 5164 głosy i nie uzyskując mandatu[9]. W wyborach samorządowych w tym samym roku zdobył on natomiast mandat w sejmiku województwa lubelskiego, także kandydując z listy PiS (zasiadł w klubie radnych tej partii). „Piast” nie powołał na te wybory własnego komitetu, startując na różnych szczeblach z list PiS bądź komitetów lokalnych. W powiecie staszowskim startował KWW Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej, który wystawił dwóch kandydatów z „Piasta” na burmistrzów (w Staszowie i Osieku). Jeden z nich, Rafał Łysiak, został burmistrzem Osieka. Komitet ten zdobył też 1 mandat w radzie powiatu oraz 9 mandatów w radach gmin (w tym 5 z 15 w gminie Bogoria). Członek „Piasta” startował też bez powodzenia z lokalnego komitetu na burmistrza Turku. Wybory wygrał także jeden z trzech członków partii kandydujących na wójtów (w gminie Milejów, startujący z lokalnego komitetu, uzyskując reelekcję).

W wyborach prezydenckich w 2015 partia poparła Andrzeja Dudę z PiS. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku Zdzisław Podkański bez powodzenia kandydował z listy PiS do Sejmu.

Na kongresie 8 września 2018 nowym przewodniczącym partii został Romuald Zgrzywa, a Zdzisław Podkański stanął na czele rady politycznej[10].

W wyborach samorządowych w 2018 Zdzisław Podkański ponownie uzyskał mandat radnego sejmiku lubelskiego z listy PiS (w nowej kadencji został wiceprzewodniczącym sejmiku). KWW Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej uzyskał 2 mandaty w radzie powiatu staszowskiego (wchodząc wraz z PiS w koalicję rządzącą; szef partii Romuald Zgrzywa został wiceprzewodniczącym rady, a Zbigniew Wiącek członkiem zarządu powiatu), 7 mandatów w radach miejsko-gminnych (4 w Osieku i 3 w Staszowie) oraz 6 mandatów w 4 radach gmin wiejskich. Rafał Łysiak uzyskał reelekcję na burmistrza Osieka, ponadto dwaj kandydaci komitetu startowali bez powodzenia na wójtów. W wyborach parlamentarnych w 2019 Krzysztof Podkański (syn Zdzisława) bezskutecznie kandydował do Sejmu z listy PiS. Zdzisław Podkański zmarł 18 lutego 2022, partia utraciła wówczas reprezentację sejmikową. W wyborach parlamentarnych w 2023 ugrupowanie zarejestrowało komitet, jednak jego działacze nie wystartowali.

Program polityczny edytuj

Podstawy programu oparte są na zasadach doktryny agraryzmu i tradycyjnych wartościach chrześcijańskich oraz demokratycznych. Stronnictwo odwołuje się do patriotycznych tradycji polskiego ruchu ludowego. W programie podkreśla wartość suwerennej Polski, za podstawową wartość uznaje rodzinę, sprzeciwia się też wyprzedaży majątku narodowego. Opowiada się natomiast za ochroną środowiska naturalnego, oparciem bezpieczeństwa energetycznego o własne surowce, ścisłą współpracą z Polonią, ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego, bezpłatną nauką na wszystkich szczeblach, bezpłatną opieką zdrowotną, obniżeniem wieku emerytalnego oraz „partnerstwem przy współpracy z Unią Europejską i państwami sąsiadującymi”[11].Zobacz też kategorię: Politycy Stronnictwa „Piast”.

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj