Stronnictwo Ludowe „Roch”

polska konspiracyjna partia polityczna z okresu II W.Ś.

Stronnictwo Ludowe „Roch” (SL „Roch”) – nazwa partii konspiracyjnej powstałej w 1940 kierowanej przez Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego[1].

Tablica upamiętniająca Centralę Rozdzielczą i Archiwum Konspiracyjne pism Stronnictwa Ludowego „Roch” i Batalionów Chłopskich przy ul. ks. Kłopotowskiego 14 w Warszawie
Kamienica przy ul. ks. Kłopotowskiego 14 w Warszawie gdzie w czasie wojny mieściła się Centrala Rozdzielcza i Archiwum Konspiracyjne pism Stronnictwa Ludowego „Roch” i Batalionów Chłopskich przy ul. ks. Kłopotowskiego 14 w Warszawie
Tablica upamiętniająca drukarnię Ruchu Ludowego „Roch” i Batalionów Chłopskich na kamienicy przy ul. Piekarskiej 5 w Warszawie

SL „Roch” działające w czasie II wojny światowej powstało głównie na bazie przedwojennego Stronnictwa Ludowego i Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Nazwa pochodziła od „Ruchu Oporu Chłopskiego”.

W celu utrudnienia dekonspiracji miał strukturę trójkową, poczynając od trójki naczelnej. Powołano też podległą mu organizację zbrojną o początkowej nazwie Chłopska Straż kryptonim Chłostra, która została przekształcona w Bataliony Chłopskie.

Program polityczny był kontynuacją programu Stronnictwa Ludowego. Wywodząc się z agraryzmu, głosił ideę reformy rolnej. Opierał się na etyce chrześcijańskiej.

W 1943 prokomunistyczni działacze „Rocha” współtworzyli Stronnictwo Ludowe „Wola Ludu”, które w 1944 utworzyło „lubelskie” Stronnictwo Ludowe. W 1945 pozostali działacze „Rocha” utworzyli Polskie Stronnictwo Ludowe.

Na czele SL „Roch” stali przewodniczący CKRL. Kolejno:

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Praca zbiorowa: Krótki zarys historii ruchu ludowego. Warszawa: LSW, 1971, s. 395.