Struktura Obozu Zjednoczenia Narodowego na Lubelszczyźnie

Struktura Obozu Zjednoczenia Narodowego na Lubelszczyźnie – władze i struktura partii Obóz Zjednoczenia Narodowego na Lubelszczyźnie (1937–1939).

Tymczasowy Zarząd Wojewódzki OZN w LublinieEdytuj

Tymczasowy Zarząd Wojewódzki OZN w Lublinie wyłoniony w marcu 1937:

 • W. Dróżdż – prezes Zarządu
 • Prof. Witold Krzyżanowski – wiceprezes Zarządu (profesor KUL)
 • W. Radzymiński – wiceprezes Zarządu (kupiec)
 • C. Ptasiński – sekretarz (dyrektor Izby Rzemieślniczej)
 • W. Krzewski – skarbnik (Związek Peowiaków)
 • dr M. Biernacki – członek Zarządu (lekarz)
 • J. Janusz – członek Zarządu (naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublinie, prezes koła POW)
 • B. Liszkowski – członek Zarządu (prezydent m. Lublina)
 • M. Piasecki – członek Zarządu (wiceprezes Zarządu Okręgowego Związku Legionistów)

Zarząd Wojewódzki OZN w LublinieEdytuj

Zarząd Wojewódzki OZN w Lublinie wyłoniony w lipcu 1938:

 • F.K. Lechicki – prezes Zarządu (senator)
 • Ludwik Grabowski – wiceprezes Zarządu
 • prof. Witold Krzyżanowski – wiceprezes Zarządu (profesor KUL)
 • Antoni Kociuba – wiceprezes Zarządu (poseł)
 • Józef Mazurkiewicz – sekretarz (adwokat)

Przewodniczący struktur powiatowychEdytuj

Przewodniczący struktur obwodowych (powiatowych, ewentualnie miejskich) wyłonieni latem 1938:

BibliografiaEdytuj

 • Emil Horoch, Grupa kierownicza Obozu Zjednoczenia Narodowego na Lubelszczyźnie, „Annales UMCS” sectio F 1999/2000, vol. 54/55.