Struktura organizacyjna wojska I Rzeczypospolitej pod Wiedniem (1683)

Wojsko I Rzeczypospolitej pod Wiedniem (1683) – struktura organizacyjna komputu armii koronnej na wyprawę wiedeńską 1683 w czasie wojny przeciwko wojskom tureckim

Spotkanie Jana III Sobieskiego z Leopoldem I (mal. Artur Grottger)

Żołnierzy armii litewskiej zatrzymały działania zbrojne na Węgrzech, stąd nie zdążyli dotrzeć na miejsce i nie wzięli udziału w bitwie.

Osobny artykuł: Bitwa pod Wiedniem.

Liczby podane w nawiasach oznaczają: dla jazdy – liczbę koni, a dla piechoty – liczbę porcji.

Chorągwie husarskie edytuj

 
Pożegnanie Jana III Sobieskiego z rodziną przed wyprawą wiedeńską (mal. Wojciech Gerson)
 
Król Jan III Sobieski z wizytą na Jasnej Górze przed wyruszeniem pod Wiedeń, obraz z Sali Rycerskiej Klasztoru Jasnogórskiego
 
Bitwa pod Wiedniem, Józef Brandt, 1863
 
Jan III Sobieski wysyła wiadomość o zwycięstwie papieżowi
 
Powrót z Wiednia
 
Bitwa pod Wiedniem, płaskorzeźba na ścianie pałacu w Wilanowie

Chorągwie pancerne edytuj

Chorągwie lekkiej jazdy edytuj

 
Józef Brandt, Towarzysz pancerny.
 
Rajtar (mal. Piotr Michałowski)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Stanisława Jana Jabłonowskiego (147)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Mikołaja Hieronima Sieniawskiego (140)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Andrzeja Potockiego (70)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Szczęsnego Potockiego (69)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Stefana Bidzińskiego (92)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Franciszka Dzieduszyckiego (70)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Michała Zbrożka (90)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Tomasza Karczewskiego (68)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Andrzeja Dobraczyńskiego (69)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Stanisława Lubomirskiego (63)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Aleksandra Zaborowskiego (68)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Damiana Ruszczyca (66)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Mikołaja Zbrożka (96)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Pawła Drozdowskiego (98)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Jerzego Frąckiewicza (80)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Mikołaja Daniłowicza (97)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Wardyńskiego (70)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Modzelowskiego (77)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Andrzeja Jeżowskiego (97)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Andrzeja Sierakowskiego (70)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Szymona Zawiszy (100)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Samuela Krzeczowskiego (60)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Marcina Bogusza (90)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Balcera Wilgi (48)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Tomasza Gdeszyńskiego (60)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Wojciecha Mąkolskiego (60)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Michała Komara (67)
 • chorągiew lekkiej jazdy koronnej Stefana Bidzińskiego (79)

Szwadrony arkebuzerskie edytuj

 • szwadron arkebuzerski koronny gwardii królewskiej (293)
 • szwadron arkebuzerski koronny Stanisława Jana Jabłonowskiego (100)
 • szwadron arkebuzerski koronny Mikołaja Hieronima Sieniawskiego (197)

Regimenty dragońskie edytuj

 • regiment dragoński koronny gwardii J.K.M., pod dowództwem Franciszka Gałeckiego (600)
 • regiment dragoński koronny gwardii J.K.M., pod dowództwem Ludwika de Maligny (355)
 • regiment dragoński koronny Stanisława Lanckorońskiego, pod dowództwem Jerzego Taube (568)
 • regiment dragoński koronny Mikołaja Sieniawskiego, pod dowództwem Fryderyka Strema (595)
 • regiment dragoński koronny Stefana Bidzińskiego, pod dowództwem Jana Koszkiela (600)
 • regiment dragoński koronny Marcjana Chełmskiego (302)
 • regiment dragoński koronny Stefana Czarnieckiego (185)
 • regiment dragoński koronny Andrzeja Modrzewskiego (200)
 • regiment dragoński koronny Atanazego Miączyńskiego (92)
 • regiment dragoński koronny Marcina Kątskiego (90)

Chorągwie piechoty polsko-węgierskiej edytuj

Piechota cudzoziemska edytuj

 • regiment piechoty cudzoziemskiej gwardii J.K.M., pod dowództwem Ernesta Denhoffa (597)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej królowej Marii Kazimiery, pod dowództwem Stanisława Morstina (380)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Stanisława Jana Jabłonowskiego, pod dowództwem Jakuba Berensa (580)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, pod dowództwem Aswersusa Wrzospolskiego (453)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej królewicza Jakuba Sobieskiego, pod dowództwem Ottona Seswegena (545)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Andrzeja Potockiego, pod dowództwem Jana Cetnera (380)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Macieja Kątskiego, pod dowództwem Henryka Henrykowskiego (590)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Hieronima Lubomirskiego (343)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Jana Wielopolskiego, pod dowództwem Eliasza Krauze (390)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Jana Gnińskiego, pod dowództwem Teodora Franka (311)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Władysława Denhoffa, pod dowództwem Ottona Falkersamba (399)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Wacława Leszczyńskiego, pod dowództwem Tobiasza Knobelsdorffa (308)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Marcina Zamoyskiego, pod dowództwem Wilhelma Dobszyca (340)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Ludwika de Maligny, pod dowództwem Aleksandra Kożuchowskiego[1] (321)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Fryderyka Grobena, pod dowództwem Jerzego Guttry (380)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Jana Dennenmarka, pod dowództwem Salomona von Sackena (346)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Eliasza Łąckiego, pod dowództwem Franciszka Lanckorońskiego (290)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Wacława Szczuki, pod dowództwem Weretycza (276)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Jana Krasińskiego, pod dowództwem Tryburcego Żurawskiego (300)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Kazimierza Zamoyskiego, pod dowództwem Aleksandra Domaradzkiego (254)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Jana Butlera (179)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Konstantego Wiśniowieckiego (267)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Ernesta Rappa (380)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Stanisława Lubomirskiego, pod dowództwem Madeyskiego (280)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Aleksandra Cetnera, pod dowództwem Kurtza (237)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Józefa Lubomirskiego, pod dowództwem Jana Nenchy (280)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Rafała Leszczyńskiego (202)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Michała Warszyckiego, pod dowództwem Rajeckiego (175)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Jana Berensa (180)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Wacława Dobszyca (346)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Jana Karola von Ludwigshausen Wolffa (180)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Szczęsnego Potockiego (274)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Jerzego Wielhorskiego (180)
 • regiment piechoty cudzoziemskiej Stanisława Karola Łużeckiego, pod dowództwem Łastowieckiego (155)
 • kompania piechoty cudzoziemskiej Franciszka Denhoffa (100)
 • kompania piechoty cudzoziemskiej na załodze w Berdyczowie (80)

Przypisy edytuj

 1. Marek Wagner, Słownik Biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku, tom I, Oświęcim 2013, s.154

Bibliografia edytuj