Struktura zasiewów

Struktura zasiewów – procentowy udział każdej z grup czy gatunków roślin uprawianych na całkowitej powierzchni gruntów ornych (poza ugorami). W gospodarstwie odnosi się do każdego płodozmianu, ale może dotyczyć także kraju. Na przykład w Polsce w roku 2002 struktura zasiewów była następująca:

Linki zewnętrzneEdytuj