Strumień indukcji magnetycznej

skalarna wielkość fizyczna

Strumień indukcji magnetycznej, strumień pola magnetycznego, strumień magnetycznystrumień pola dla indukcji magnetycznej.

Strumień przepływający przez powierzchnię jest zdefiniowany jako iloczyn skalarny wektora indukcji magnetycznej i wektora powierzchni

Dla powierzchni płaskiej i jednorodnego pola magnetycznego wzór na strumień ma postać:

gdzie:

– wektor indukcji magnetycznej,
wektor powierzchni
– kąt między wektorami i

Dla dowolnej powierzchni:

gdzie jest wektorem nieskończenie małego fragmentu powierzchni

Jednostką strumienia indukcji magnetycznej jest weber (Wb).

Strumień indukcji magnetycznej przyjmuje wartość maksymalną, gdy wektor indukcji magnetycznej jest prostopadły do powierzchni, a najmniejszą (równą 0), gdy jest do niej równoległy.

Strumień pola magnetycznego przechodzący przez powierzchnię zamkniętą jest równy zero. Wynika to z faktu, że nie istnieją źródła pola magnetycznego w postaci pojedynczych biegunów magnetycznych (monopoli magnetycznych).

Zobacz też edytuj