Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS – drugie najstarsze prawnicze koło naukowe w Polsce i najstarsze koło naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS[1].

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
Ilustracja
Państwo

 Polska

Data założenia

1959

Dziedzina

organizacja naukowa studentów prawa

Prezes

Aleksandra Poślednik

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Położenie na mapie Lublina
Mapa konturowa Lublina, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po prawej nieco na dole znajduje się punkt z opisem „Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS”
Położenie na mapie województwa lubelskiego
Mapa konturowa województwa lubelskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS”
Ziemia51°14′43″N 22°32′24″E/51,245278 22,540000
Strona internetowa

Historia edytuj

Organizacja powstała w 1959 roku. Pierwszy statut zatwierdzony został pismem rektora UMCS z 15 stycznia 1959. Opiekunem SKNP został prof. Henryk Reniger, a jego zastępcą mgr, a następnie dr Wiesław Skrzydło[2].

Kiedy w 1965 roku prof. Henryk Reniger został prodziekanem WPiA i zrzekł się funkcji Opiekuna SKNP, jego następcą został prof. dr hab. Henryk Groszyk[3]. Był on Opiekunem SKNP 44 lata, do śmierci w 2009 roku. W pierwszych latach tego okresu rozbudowano strukturę SKNP. Utworzono sekcje politycznoprawną i cywilistyczną, następnie karnistyczną oraz historycznoprawną. Na początku lat 80. członkowie SKNP pracowali nad uniezależnieniem kół naukowych od Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, a także nad utworzeniem polskich struktur Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa. W związku z przemianami ustrojowymi pojawiła się konieczność opracowania nowego statutu, uchwalonego w 1994 i zatwierdzonego przez rektora w 1995 roku[4].

Od roku 2010 Opiekunem SKNP jest dr hab. Ireneusz Nowikowski prof. nadzw. UMCS[5]. W roku 2013 uchwalono trzeci statut w historii SKNP[1].

Działalność Koła edytuj

Od czasu powstania na WPiA struktury instytutowej działają w Kole cztery sekcje, jako jednostki stałe, pokrywające się w swym nazewnictwie ze strukturą instytutową. Są to: Sekcja Teorii i Historii Państwa i Prawa, Sekcja Prawa Publicznego, Sekcja Prawa Cywilnego oraz Sekcja Prawa Karnego[6]. W ramach sekcji (lub obok nich) mogą być powoływane zespoły do zadań okresowych. Takimi zespołami były grupy badawcze ds. dziejów rodziny Marii Curie-Skłodowskiej na Lubelszczyźnie oraz życia i działalności Kazimierza Mariana Wyszyńskiego[7].

Koło corocznie w ramach swojej działalności organizuje seminaria, konferencje i kongresy naukowe. Działalność rozszerzona jest również na wyjazdy naukowe oraz spotkania z przedstawicielami nauki i praktyki prawniczej[1]. Od 1970 roku SKNP organizuje coroczny Środowiskowy Konkurs Krasomówczy[8].

Koło od roku 1998 wydaje Studenckie Zeszyty Naukowe, umieszczone na liście czasopism punktowanych MNiSW jako jedna z dwóch pozycji wydawanych przez studenckie prawnicze towarzystwa naukowe (obok Zeszytów Prawniczych TBSP UJ). SZN służą publikacji artykułów i referatów studentów, które przeważnie były przedmiotem wystąpień na konferencjach, seminariach czy sesjach naukowych. Od roku 1999 redaktorem naczelnym Zeszytów jest dr Jarosław Kostrubiec[9].

Prace organizacji koordynuje zarząd, w skład którego wchodzi pięć osób: prezes, wiceprezes ds. naukowych, wiceprezes ds. organizacyjnych, sekretarz oraz skarbnik[10]. Najwyższym organem SKNP jest walne zgromadzenie członków, które dokonuje wyboru członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego[11].

Członkowie edytuj

Spośród członków SKNP pracownikami naukowymi UMCS zostali m.in.: Artur Korobowicz[12], Marian Klementowski[13], Wojciech Witkowski (w roku 1968/1969 pełnił funkcję wiceprezesa ds. naukowych)[14], Ryszard Skubisz (w roku 1969/1970 pełnił funkcję wiceprezesa ds. naukowych)[15], Zbigniew Hołda[16], Anna Przyborowska (w roku 1974/1975 pełniła funkcję sekretarza, rok później – wiceprezesa)[17], Jerzy Stelmasiak (w roku 1974/1975 pełnił funkcję skarbnika)[17], Ireneusz Nowikowski[17], Wiesław Perdeus[18], Andrzej Korybski[19], Ewa Skrzydło[20], Andrzej Jakubecki[21] i Andrzej Gorgol[22].

Ponadto prezesami Koła byli m.in.: Teresa Liszcz, Mirosław Nazar, Jan Barcz, Antoni Hanusz, Mirosław Granat, Piotr Sendecki (dziekan ORA w Lublinie), Wojciech Orłowski oraz Janusz Niczyporuk[23].

Przypisy edytuj

 1. a b c O nas. sknp.umcs.pl. [dostęp 2013-10-12].
 2. Bączkowski et al.: Historia SKNP UMCS, s. 14.
 3. Bączkowski et al.: Historia SKNP UMCS, s. 25.
 4. Rys historyczny. sknp.umcs.pl. [dostęp 2013-11-03].
 5. Opiekun. sknp.umcs.pl. [dostęp 2013-10-12].
 6. Sekcje. sknp.umcs.pl. [dostęp 2013-10-12].
 7. Grupy badawcze. sknp.umcs.pl. [dostęp 2013-10-12].
 8. Konkurs Krasomówczy. sknp.umcs.pl. [dostęp 2013-10-12].
 9. Studenckie Zeszyty Naukowe. sknp.umcs.pl. [dostęp 2013-10-12].
 10. Zarząd. sknp.umcs.pl. [dostęp 2013-10-12].
 11. Statut. sknp.umcs.pl. [dostęp 2013-11-03].
 12. Bączkowski et al.: Historia SKNP UMCS, s. 19.
 13. Bączkowski et al.: Historia SKNP UMCS, s. 24.
 14. Bączkowski et al.: Historia SKNP UMCS, s. 27.
 15. Bączkowski et al.: Historia SKNP UMCS, s. 32.
 16. Bączkowski et al.: Historia SKNP UMCS, s. 33.
 17. a b c Bączkowski et al.: Historia SKNP UMCS, s. 40.
 18. Bączkowski et al.: Historia SKNP UMCS, s. 42.
 19. Bączkowski et al.: Historia SKNP UMCS, s. 44.
 20. Bączkowski et al.: Historia SKNP UMCS, s. 50.
 21. Bączkowski et al.: Historia SKNP UMCS, s. 59.
 22. Bączkowski et al.: Historia SKNP UMCS, s. 68.
 23. Prezesi Koła. sknp.umcs.pl. [dostęp 2013-06-18].

Bibliografia edytuj

 • Andrzej Bączkowski, Sławomir Chomoncik, Mateusz Chrzanowski, Tomasz Lebowa, Wojciech Witkowski: Historia Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Lublin: Verba, 2011. ISBN 978-83-929677-9-8.

Linki zewnętrzne edytuj