Studia Arabistyczne i Islamistyczne

periodyk wydawany przez Uniwersytet Warszawski

Studia Arabistyczne i Islamistyczne – publikacja periodyczna, wydawana co roku przez Katedrę Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w nakładzie 150 egzemplarzy. Komitet redakcyjny tworzą Janusz Danecki (redaktor naczelny), Marek M. Dziekan (sekretarz redakcji), Hassan Ali Jamsheer oraz Elżbieta Górska. Do komitetu redakcyjnego należał Jerzy Hauziński.

Studia Arabistyczne i Islamistyczne
Częstotliwość

rocznik

Państwo

 Polska

Adres

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00927 Warszawa

Wydawca

Katedra Arabistyki i Islamistyki UW

Pierwszy numer

1993

Redaktor naczelny

Janusz Danecki

Stali współpracownicy

Marek M. Dziekan, Hassan Ali Jamsheer, Elżbieta Górska

Średni nakład

150 egz.

ISSN

1231-3459

Strona internetowa

Pierwszy numer ukazał się w roku 1993, a ostatni jak dotychczas – 14 numer, w roku 2011. W wyniku kłopotów finansowych, wtedy jeszcze Instytutu Orientalistycznego UW, czasopismo kilka razy nie pojawiło się w określonym roku. Jest dostępne w bibliotekach polskich uniwersytetów, a także na wielu zagranicznych uniwersytetach, które otrzymują je za darmo od Katedry Arabistyki i Islamistyki UW w ramach współpracy naukowej i międzyuczelnianej.

W „Studiach Arabistycznych i Islamistycznych” publikuje się artykuły i recenzje obcojęzyczne dotyczące islamu i świata arabskiego, oraz bibliografię związaną z publikacjami polskimi z zakresu arabistyki i islamistyki. Znajdują się tam także przekłady tekstów arabskich. W numerze 10 (2002) dostępny jest spis wszystkich dotychczasowych artykułów i recenzji zamieszczonych w czasopiśmie. Ich autorami są polscy arabiści.

Studia Arabistyczne i Islamistyczne. MonografieEdytuj

W 2013 roku został wydany pierwszy tom z serii Studia Arabistyczne i Islamistyczne. Monografie/Arabic and Islamic Studies. Monographs, która uzyskała oddzielny od czasopisma Studia Arabistyczne i Islamistyczne ISSN 2299-9132, a każdy tom dodatkowo otrzymuje własny ISBN. Redaktorem serii jest Janusz Danecki.

Dotychczas w serii Studia Arabistyczne i Islamistyczne. Monografie ukazały się:

  1. Maciej Klimiuk, Phonetics and Phonology of Damascus Arabic, Warsaw 2013, 137 s. ISBN 978-83-903188-5-1
  2. Katarzyna Górak-Sosnowska, Deconstructing Islamophobia in Poland, Warsaw 2014, 128 s. ISBN 978-83-936280-8-7
  3. Andrzej K. Waśkiewicz – miejsca odwiedzane, Warszawa 2015, 223 s. ISBN 978-83-903188-9-9
  4. Kobieta w literaturze i kulturze Egiptu, Katarzyna Pachniak (red.), Warszawa 2016, 232 s. ISBN 978-83-944120-0-5
  5. Marcin Gudajczyk, Procedura karna w Królestwie Arabii Saudyjskiej, Warszawa 2020, 142 s. ISBN 978-83-944120-6-7
  6. Adam Nieuważny, Civil Status Documents from Harar under Egyptian Administration 1875–1885, Warszawa 2021, 87 s. ISBN 978-83-954430-8-4

BibliografiaEdytuj

  • Marek M. Dziekan, Studia Arabistyczne i Islamistyczne, w: Marek M. Dziekan, Marek Mejor (red.), Czasopisma Orientalistyczne w Polsce, Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, Komitet Nauk Orientalistycznych PAN, Warszawa 2014, s. 79-81.