Studia z Teorii Wychowania

Studia z Teorii Wychowania – czasopismo naukowe Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie publikowane przez Wydawnictwo Naukowe ChAT pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Ukazuje się od 2010 roku[1]. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana, ale wszystkie teksty są w pełni dostępne na jego witrynie internetowej, a także w bazach, w których jest ono indeksowane.

Studia z Teorii Wychowania
Ilustracja
Okładka jednego z wydań „Studiów z Teorii Wychowania”
Częstotliwość kwartalnik
Państwo Polska 
Adres ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Organ prasowy Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Rodzaj czasopisma pedagogika, teoria wychowania, prawo oświatowe
Język polski, angielski, niemiecki, czeski
Pierwszy numer 2010
Redaktor naczelny Bogusław Śliwerski
Średni nakład 200 egz.
ISSN 2083-0998
Strona internetowa

Profil tematycznyEdytuj

W autoprezentacji czasopisma redakcja charakteryzuje jego profil w następujący sposób:

Studia z Teorii Wychowania są płaszczyzną prezentacji rozpraw, wyników badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, wolną od ortodoksyjnych przekonań, ukazującą szerokie, interdyscyplinarne spectrum problemów kształcenia i wychowania. Ukazujemy interesujące i nowatorskie rozwiązania metodyczne z zakresu pedagogiki i dyscyplin pokrewnych, zamieszczamy bibliografie tematyczne, recenzje i sprawozdania z konferencji naukowych. Artykuły i studia z badań są publikowane w języku polskim, jednak nie unikamy prezentacji tekstów w językach podstawowych dla pedagogiki i innych nauk, należących do obszaru szeroko rozumianej humanistyki, a zatem publikujemy również teksty w języku angielskim i niemieckim. Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku angielskim”[2].

Teksty zamieszczone w czasopiśmie są recenzowane przez samodzielnych pracowników nauki niebędących pracownikami instytucji wydającej czasopismo, zgodnie z zasadami podwójnie ślepej recenzji (double-blind review)[3]. W procesie wydawniczym stosowane są zapory przeciwdziałające zjawiskom ghostwriting i guest authorship[4].

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części „B” (od grudnia 2015 Autor otrzymuje 8 punktów MNiSW za publikację)[5].

Pismo ukazuje się kwartalnie od 2015 roku. Wcześniej, w latach 2010-2014, wydawane było jako półrocznik.

Począwszy od numeru 1/2018 czasopismo korzysta z platformy internetowej Index Copernicus, wspomagającej proces wydawniczy[1].

Stałe działy czasopismaEdytuj

Stałymi działami czasopisma, do których można przesyłać manuskrypty są:

 • Rozprawy
 • Studia z badań
 • Metodyka kształcenia
 • Praktyka wychowania
 • Recenzje
 • Rozprawy młodych naukowców
 • Sprawozdania z konferencji
 • Bibliografie tematyczne[3].

Indeksowanie czasopismaEdytuj

Studia z Teorii Wychowania są indeksowane w następujących bazach czasopism naukowych:

W latach 2013-2015 pismo było również indeksowane w Index Copernicus International Master List.

RedakcjaEdytuj

Aktualny skład redakcjiEdytuj

Byli członkowie redakcjiEdytuj

Rada NaukowaEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b Strona główna witryny internetowej „Studiów z Teorii Wychowania” [dostęp 2018-03-22].
 2. Autoprezentacja czasopisma na stronie Index Copernicus World of Journals [dostęp 2018-03-22].
 3. a b Informacje dla Autorów na stronie „Studiów z Teorii Wychowania” [dostęp 2018-03-22].
 4. Informacje na temat procedury recenzowania w „Studiach z Teorii Wychowania” [dostęp 2018-03-22].
 5. Już są! Nowe listy punktowanych czasopism na 2015 rok. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 23 grudnia 2015. [dostęp 2016-02-04].
 6. a b c d e Skład redakcji "Studiów z Teorii Wychowania" na stronie kwartalnika [dostęp 2018-03-22].
 7. a b   Spis członków redakcji w numerze 2/2013, „Studia z Teorii Wychowania”, 2013, ISSN 2083-0998 [dostęp 2018-03-22].
 8. a b   Spis członków redakcji w numerze 1/2011, „Studia z Teorii Wychowania”, 2011, ISSN 2083-0998 [dostęp 2018-03-22].
 9. a b   Spis członków redakcji w numerze 1/2013, „Studia z Teorii Wychowania”, 2013, ISSN 2083-0998 [dostęp 2018-03-22].
 10.   Spis członków redakcji w numerze 1/2014, „Studia z Teorii Wychowania”, 2014, ISSN 2083-0998 [dostęp 2018-03-22].
 11. a b   Spis członków redakcji w numerze 3/2017, „Studia z Teorii Wychowania”, 2017, ISSN 2083-0998 [dostęp 2018-03-22].
 12.   Skład Rady Naukowej w numerze 3/2017, „Studia z Teorii Wychowania”, 2017 [dostęp 2018-03-22].

BibliografiaEdytuj