Studnia subartezyjska

Studnia subartezyjskastudnia, powstająca przez wywiercenie otworu do wód artezyjskich. Są to głęboko położone warstwy wodonośne. Woda z takiego odwiertu wypływa poprzez napędzane wiatrakami pompy studni, bez tego poziom wody podniósłby się, lecz woda nie wypłynie samoczynnie[1].

PrzypisyEdytuj