Stylben

para izomerów cis-trans

Stylben (stilben) – organiczny związek chemiczny z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i nienasyconych. Występuje w dwóch odmianach izomerycznych trans i cis (izostilben). Tworzy bezbarwne lub żółtawe kryształy. Łatwo polimeryzuje tworząc polimer – polistilben.

trans-Stylben
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C14H12
Inne wzory C6H5CH=CHC6H5
Masa molowa 180,25 g/mol
Wygląd białe kryształy
Identyfikacja
Numer CAS 103-30-0
PubChem 638088
Podobne związki
Podobne związki azobenzen, styren
Pochodne resweratrol, dietylstilbestrol
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
cis-Stylben
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C14H12
Inne wzory C6H5CH=CHC6H5
Masa molowa 180,25 g/mol
Wygląd ciemnożółta ciecz
Identyfikacja
Numer CAS 645-49-8
PubChem 5356785
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Szkielet stilbenu obecny jest w resweratrolu, przeciwutleniaczu występującym w owocach.

Stosowany jako krystaliczny scyntylator (szczególnie w pomiarach koincydencyjnych), o wydajności ok. 60% antracenu i krótkim czasie zaniku scyntylacji (7×10−9 s; przy wzbudzeniu cząstką alfa lub kwantem gamma). Wpływ energii i typu cząstek na wydajność jest podobny jak w antracenie. Maksimum widma emisyjnego przypada na 410 nm.

Podczas naświetlania stilben ulega fotoizomeryzacji. W zależności od długości fali wzbudzającej, produktem reakcji jest izomer trans (E) lub cis (Z).

PrzypisyEdytuj

  1. trans-Stylben (nr 139939) w katalogu produktów Sigma-Aldrich (Merck KGaA).
  2. a b c CRC Handbook of Chemistry and Physics. Wyd. 83. Boca Raton: CRC Press, 2003, s. 3-457.
  3. a b cis-Stylben (nr S4808) w katalogu produktów Sigma-Aldrich (Merck KGaA).
  4. cis-Stylben (nr S4808) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.