Stypendium Naukowe im. Gabriela Daniela Fahrenheita

Stypendium Naukowe prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita (ang. G. D. Fahrenheit Scholarship) – pierwsze w Polsce stypendium przeznaczone na finansowanie studiów zagranicznych. Program stypendialny został rozpoczęty w 2005 roku z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Stypendium przyznawane jest co roku kilkunastu absolwentom matury międzynarodowej lub innym najwybitniejszym maturzystom.

CelEdytuj

Celem stypendium jest umożliwienie najzdolniejszym absolwentom szkół średnich będących mieszkańcami Gdańska podjęcie studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych. Stypendium ma być na tyle wysokie aby w dużej mierze pokryć koszty utrzymania na studiach.

W ten sposób władze miasta Gdańska chcą przyczynić się do tworzenia przyszłych elit intelektualnych miasta i kraju. Stypendyści mają służyć jako ambasadorowie miasta, którzy przyczynią się do promocji Gdańska i Polski zagranicą.

HistoriaEdytuj

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku Polscy maturzyści uzyskali prawo równego aplikowania i tych samych opłat na uczelniach europejskich, co osoby z innych krajów członkowskich. To spowodowało wielokrotne zmniejszenie opłat i zwiększenie przystępności studiów zagranicznych.

Szczególnie zainteresowani studiami zagranicznymi byli absolwenci Matury Międzynarodowej. Od 1993 roku III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni i od 2002 roku III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku prowadziło program Matury Międzynarodowej. W 2005 roku sukcesy absolwentów tych szkół w przyjęciu na prestiżowe uczelnie brytyjskie – Oksford, Cambridge, uczelnie Londyńskie, Warwick – stało się motywacją dla prezydenta Pawła Adamowicza do stworzenia projektu programu stypendialnego.

Początkowo program miał obejmować wyłącznie absolwentów Matury Międzynarodowej. W wersji ostatecznej jednak w szczególnych wypadkach obejmuje również osoby legitymujące się maturą polską o wybitnych osiągnięciach.

Program stypendialny został zapoczątkowany w 2005 roku, poprzez objęcie nim szesnastu gdańszczan. W 2006 roku przyznano 11 stypendiów. W przyszłości planowane jest coroczne przyznawanie ok. 10 stypendiów.

Przyznawanie stypendiów i obowiązki stypendystówEdytuj

Stypendia przyznawane są na podstawie osiągnięć naukowych abiturientów, aktywności społecznej, udziale w konkursach, osiągnięciach sportowych oraz rodzaju kierunku i uczelni. Kandydat musi złożyć wniosek o przyznanie stypendium do Kapituły Stypendialnej. Przedłużenie otrzymywania stypendium wymaga po roku złożenia sprawozdania ze studiów i weryfikacji przez Kapitułę.

Stypendysta ma obowiązek zdobywania wiedzy i umiejętności, a także reprezentowania i promowania Gdańska na uczelni oraz podejmowania pracy wolontariackiej.

Skład Kapituły Stypendialnej:

PatronEdytuj

Na patrona stypendium wybrano Gabriela Daniela Fahrenheita. Wybór tego urodzonego w Gdańsku fizyka, inżyniera i twórcy skali temperatury używanej w wielu krajach na całym świecie, ma na celu ukazanie wizji Gdańska jako miasta otwartego, ambitnego i inwestującego w naukę.

Stypendyści 2005Edytuj

2006Edytuj

2007Edytuj

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj