Subhymenium

Subhymenium (łac. subhymenium) – występująca u wielu grzybów warstwa gęsto splecionych strzępek generatywnych znajdująca się pod hymenium. Ze strzępek tych powstaje właściwe hymenium z podstawkami[1].

Budowa blaszek u pieczarki dwuzarodnikowej
1 – trama, 2 – subhymenium, 3 – hymenium, 4 – cystyda, 5 – zarodniki, 6 – podstawka

Występowanie subhymenium, oraz jego morfologia i reakcje z odczynnikami mają duże znaczenie przy mikroskopowym oznaczaniu wielu gatunków grzybów[1]. O subhymenium mówi się wtedy, gdy swoją budową wyraźnie różni się od hymenium i tramy. Przy mikroskopowej analizie subhymenium bierze się pod uwagę takie jego cechy, jak[2]:

  • z ilu warstw komórek jest zbudowane,
  • kształt komórek subhymenium oraz ich wielkość w stosunku do komórek hymenium
  • czy strzępki subhymenium rozgałęziają się.

Określenie subhymenium zazwyczaj odnosi się do podstawczaków. U workowców subhymenium często utożsamiane jest z hypotecjum. Przyczyną tego jest fakt, że w owocnikach grzybów workowych strzępki poniżej hymenium są słabo zróżnicowane i tylko u kilku gatunków można wyróżnić dwie oddzielne ich warstwy różniące się barwą i budową. U większości grzybów workowych sybhymenium jest jedynie cienką warstwą słabo pigmentowanych strzępek bezpośrednio pod hymenium, hypotecjum natomiast jest silniej rozwinięte, często jego strzępki bywają silniej pigmentowane, a nawet zwapnione[3]:

PrzypisyEdytuj

  1. a b Stanisław Domański, Grzyby (Mycota). Tom XXI. Podstawczaki (Basidiomycota). Bezblaszkowce (Aphyllophorales). Skórnikowate (Stereaceae). Pucharkowate (Podoscyphaceae), Kraków: PWN, 1991, ​ISBN 83-01-09471-0
  2. Subhymenium. [dostęp 2015-12-28].
  3. Subhymenium. Lias glossary. [dostęp 2015-12-28].