Subiektywizm – stanowisko filozoficzne głoszące, że wszelkie poznanie zależy od właściwości umysłu ludzkiego i jego sposobu odczuwania[1][2][3]. Założenie przyjmujące doznanie podmiotowe (subiektywne), a nie obiektywną rzeczywistość. Stronniczość, kierowanie się osobistymi względami, upodobaniami, obawami, uprzedzeniami i pragnieniami w ocenie faktów i jako miernik dobra i zła[4][2][3]. Subiektywizm to również tendencja do sprowadzania wszelkiego sądu do indywidualnej oceny. Utrzymuje, że piękno i brzydota, prawda i fałsz, dobro i zło zależą od punktu widzenia; jest to również to, co się nazywa relatywizmem: w tym znaczeniu grecki filozof Protagoras mówił, że "człowiek jest miarą wszechrzeczy"[5].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. subiektywizm, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2014-01-31].
  2. a b subiektywizm. [w:] Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego [on-line]. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. a b Władysław Kopaliński: subiectum; subiekcja; subiektywny; subiektywizm; subiekt. [w:] Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [on-line]. slownik-online.pl. [dostęp 2018-11-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-02)].
  4. subiektywizm, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2014-01-31].
  5. Julia Didier: Słownik filozofii. Warszawa: Książnica, 1995.