Subkultura polityczna

Subkultury polityczne - duże grupy ludzi o względnie trwałych poglądach politycznych. Subkultury polityczne dzieli się na:

  • homogeniczne - istnieje różnica zdań co do bieżącej polityki, ale nie są podważane podstawy ustrojowe,
  • heterogeniczne - nie ma zgody co do wizji ustrojowej i może to prowadzić do rewolucji.

BibliografiaEdytuj

  • A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, ARCHE, Gdańsk 2001.