Suchiaklad archozaurów z grupy Crurotarsi. Według definicji przedstawionej w 1991 roku przez Paula Sereno do Suchia należą ostatni wspólny przodek Gracilisuchus stipanicicorum, aetozaurów, rauizuchów, Poposauridae, krokodylomorfów i wszyscy jego potomkowie[1]. W 2005 Sereno przedstawił nieco odmienną definicję, zgodnie z którą klad Suchia obejmuje Aetosaurus ferratus, Rauisuchus tiradentes, Prestosuchus chiniquensis, Gracilisuchus stipanicicorum i Crocodylus niloticus, ich ostatniego wspólnego przodka i wszystkich jego potomków[2]. Definicja Nesbitta z 2011 roku jest podobna, jednak nie obejmuje Gracilisuchus, co pozostawia kwestię przynależności tego taksonu do Suchia otwartą. Według przeprowadzonej przez niego analizy filogenetycznej do Suchia należą wszyscy przedstawiciele Pseudosuchia z wyjątkiem Ornithosuchidae (czyli również Gracilisuchus)[3]. Z kolei według badań Brusattego i współpracowników klad Suchia obejmuje wszystkie Pseudosuchia z wyjątkiem fitozaurów (które według Nesbitta w ogóle nie należą do archozaurów), w tym również Ornithosuchidae[4].

Suchia
Krebs, 1974
Ilustracja
Gracilisuchus
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada zauropsydy
Podgromada diapsydy
Infragromada archozauromorfy
(bez rangi) Crurotarsi
(bez rangi) Suchia

Najstarszym znanym przedstawicielem Suchia (a także archozaurów w ogóle) jest Xilousuchus sapingensis, którego skamieniałości odkryto w datowanych na olenek lub anizyk osadach na terenie współczesnych Chin[5].

Kladogram Suchia według Nesbitta (2011)[3]
Suchia 

 Gracilisuchus Turfanosuchus
 Revueltosaurus


 Aetosauria 

 Aetosaurus
 Stagonolepis Longosuchus Ticinosuchus


 Paracrocodylomorpha 
 Poposauroidea 

 Qianosuchus

 Arizonasaurus Xilousuchus

 Poposaurus
 Lotosaurus


 Shuvosauridae 

 Sillosuchus
 Shuvosaurus Effigia
 Loricata 

 Prestosuchus
 Saurosuchus
 Batrachotomus
 Fasolasuchus Rauisuchidae 

 Rauisuchus
 Polonosuchus Postosuchus alisonae Postosuchus kirkpatricki
 Crocodylomorpha 

 CM 73372[6]
 Hesperosuchus agilis Hesperosuchus "agilis"[7] Dromicosuchus
 Sphenosuchus
 Dibothrosuchus Terrestrisuchus
 Litargosuchus
 Kayentasuchus
 Orthosuchus Alligator
 Protosuchus haughtoni Protosuchus richardsoni


PrzypisyEdytuj

  1. Paul C. Sereno. Basal archosaurs: phylogenetic relationships and functional implications. „Society of Vertebrate Paleontology Memoir”. 2, s. 1–53, 1991. DOI: 10.1080/02724634.1991.10011426 (ang.). 
  2. Sereno, P. C. 2005. Suchia. Stem Archosauria—TaxonSearch [version 1.0, 2005 November 7] (ang.) [dostęp 20 lipca 2011]
  3. a b Sterling J. Nesbitt. The early evolution of archosaurs: relationships and the origin of major clades. „Bulletin of the American Museum of Natural History”. 352, s. 1–292, 2011. DOI: 10.1206/352.1 (ang.). 
  4. Stephen L. Brusatte, Michael J. Benton, Julia B. Desojo, Max C. Langer. The higher-level phylogeny of Archosauria (Tetrapoda: Diapsida). „Journal of Systematic Palaeontology”. 8 (1), s. 3–47, 2010. DOI: 10.1080/14772010903537732 (ang.). 
  5. Sterling J. Nesbitt, Liu Jun, Li Chun. A sail-backed suchian from the Heshanggou Formation (Early Triassic: Olenekian) of China. „Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh”. 101 (3-4), s. 271–284, 2010. DOI: 10.1017/S1755691011020044 (ang.). 
  6. Wcześniej uznawany za przedstawiciela gatunku Postosuchus kirkpatricki – m.in. przez: Karin Peyer, Joseph G. Carter, Hans-Dieter Sues, Stephanie E. Novak, Paul E. Olsen. A new suchian archosaur from the Upper Triassic of North Carolina. „Journal of Vertebrate Paleontology”. 28 (2), s. 363–381, 2008. DOI: 10.1671/0272-4634(2008)28[363:ANSAFT]2.0.CO;2 (ang.). 
  7. Takson znany m.in. z materiału kopalnego opisanego przez Clarka, Suesa i Bermana (2000). Patrz: James M. Clark, Hans-Dieter Sues, David S. Berman. A new specimen of Hesperosuchus agilis from the Upper Triassic of New Mexico and the interrelationships of basal crocodylomorph archosaurs. „Journal of Vertebrate Paleontology”. 20 (4), s. 683–704, 2000. DOI: 10.1671/0272-4634(2000)020[0683:ANSOHA]2.0.CO;2 (ang.).