Suchodół (Krosno)

Dzielnica Krosna
Pomnik ofiar wojen światowych.
Ujście potoku Badoń do rzeki Lubatówki.

Suchodół – dawna wieś lokowana na prawie niemieckim w 1430, a w 1952 przyłączona do Krosna jako największa powierzchniowo dzielnica. Leży nad rzeką Lubatówką i potokiem Badoń, nad którym został utworzony użytek ekologiczny[1].

Etymologicznie nazwa pochodzi od suchych obszarów występujących w nizinach nadrzecznych, lub suchych rowów, jarów naturalnych broniących dostępu do grodów. Według legendy tym szlakiem węgierskim prowadzącym nad rzeką Lubatówką do Bramy Węgierskiej w Krośnie, przechodził św. Wojciech, św. Jadwiga (1384), i św. Jan z Dukli.

Wieś królewska położona na przełomie XVI i XVII wieku w ziemi sanockiej województwa ruskiego[2], w drugiej połowie XVII wieku należała do tenuty Besko starostwa sanockiego[3]. W XVII wieku Robert Wojciech Portius był tu dzierżawcą folwarku.

W Suchodole znajduje się ulica Dębowa, która to zawdzięcza swą nazwę legendzie, o królowej Jadwidze, która jadąc z Węgier, zasadziła przy tej trasie dwa dęby aby narody: Polski i Węgierski żyły w zgodzie.

Pod Suchodołem toczyły się walki konfederacji barskiej w maju 1772 r. i istniały tu konfederackie groby. W miejscu tym wykonano symboliczny nagrobek konfederacki z krzyżem.

W roku 1876 wieś Suchodół liczyła 910 mieszkańców. Od południa graniczyła z Głowienką i Miejscem Piastowym, na wschód z Krościenkiem Niżnym i Łężanami, a na zachodzie z obecną dzielnicą Polanka. W dawnych granicach Suchodołu leżały grunty obecnego lotniska oraz osiedla im. Traugutta. Na terenach należących niegdyś do wsi Suchodół zlokalizowany jest cmentarz komunalny i kościół św. Piotra Apostoła i Jana z Dukli.

W 1897 r. założono w Suchodole drugą po Czernichowie (1864) najstarszą szkołę rolniczą w Galicji, która miała już znaczną autonomię (po 1861 r.) i mogła nauczać w języku polskim.

W dniu 14 września 1900 Cesarz Austrii Franciszek Józef na wzgórzu Pod Dębem obserwował Wielkie Manewry. W czasie I wojny światowej doszło do bratobójczych walk nad Lubatówką, a poległych chowano w kwaterach na pobliskim cmentarzu.

Na Apel Józefa Piłsudskiego z Suchodołu zgłosiło się 20 mężczyzn i w latach 1919-1920 walczyli pod rozkazami Komendanta Legionów. W tej miejscowości postawiono pomnik upamiętniający imiennie 19 mieszkańców poległych w I i 20 w II wojnie światowej.

Obecnie powierzchnia dzielnicy wynosi 726,51 ha. Jest to największa powierzchniowo dzielnica Krosna z jednocześnie z najmniejszą liczbą mieszkańców.

Ludzie związani z SuchodołemEdytuj

Na terenie dzielnicy znajduje sięEdytuj

 • Szkoła Rolnicza z 1897 r., odremontowana, i teraz znajduje się tam PWSZ
 • Szkoła nr 5 im. Jana Pawła II
 • Krośnieńska Biblioteka Publiczna. Filia nr 2
 • Pomnik upamiętniający poległych w I i w II wojnie światowej
 • Mogiła Konfederatów barskich z Krzyżem
 • Zabytkowe kapliczki

PrzypisyEdytuj

 1. Uchwała numer XXVI/542/04 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2004 roku w sprawie utworzenia użytku ekologicznego pod nazwą Dolina potoku Badoń
 2. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie , [T. 1] , Epoka przełomu z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział II-gi. "Ziemie Ruskie" Rzeczypospolitej, Dział opracowany przez Aleksandra Jabłonowskiego [...], k. 4.
 3. Lustracja województwa ruskiego 1661-1665. Cz. 1, Ziemia Przemyska i Sanocka, wydali Kazimierz Arłamowski i Wanda Kaput, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 250.

BibliografiaEdytuj

 • T. Dobrowolski, Rzeźbiarz i pedagog: Z dziejów kultury i literatury ziemi przemyskiej, t. III, s. 427-433, Przemyśl 1978
 • J. Garbarcik: Krosno – studia z dziejów miasta i regionu, T. I, Kraków 1972
 • J. Garbarcik: Krosno – studia z dziejów miasta i regionu, T. II, Kraków 1973
 • S. Cynarski: Krosno – studia z dziejów miasta i regionu, T. III, Kraków 1995
 • W. Sarna: Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym, Przemyśl 1898
 • Stanisław Rusnarczyk: Życie i dzieło Jana Czuchry, robotnika, żołnierza i artysty, Krosno 2007.