Suma kontrolna

dana służąca weryfikacji spójności innych danych

Suma kontrolna (ang. checksum) – liczba uzyskana według specjalnego algorytmu służąca do zapewnienia integralności danych.

Kod kreskowy ITF-6 z cyfrą kontrolną

Komputer wysyłający dane oblicza ich sumę kontrolną i dołącza ją do pakietu danych. Komputer odbierający dane również oblicza sumę kontrolną, lecz z odebranych danych, i sprawdza, czy suma uzyskana przez niego zgadza się z sumą odebraną z pakietem danych. Jeśli nie, to znaczy, że dane uległy przekłamaniu.

Szczególnym przypadkiem sumy kontrolnej jest cyfra kontrolna[1] – zwykle ostatnia cyfra identyfikatora (np. w numerach PESEL, NIP, REGON, SIMC). Jeszcze innym przypadkiem sumy kontrolnej jest bit parzystości stosowany w transmisji szeregowej i m.in. dawniej w taśmach perforowanych. Podobnie danym zapisywanym w sektorze dysku towarzyszy suma kontrolna obliczana algorytmem CRC.

Algorytmy obliczania sumy kontrolnej:

 • CRC,
 • MD5 (tzw. funkcja skrótu),
 • SHA-1 (tzw. funkcja skrótu),
 • Adler-32,
 • Algorytm Luhna, np. w numerach kart kredytowych, numerach ICCID kart SIM, europejskim numerze pojazdu (EVN)[2],
 • cyfry kontrolne w numerach PESEL, NIP, REGON, dowodach osobistych, paszportach,
 • numerach kont bankowych IBAN (MOD 97,10 wg ISO-7064), numerach ORCID i ISNI (ISO-7064(inne języki) (MOD 11,2)),
 • cyfry kontrolne w kodach kreskowych, np. ITF-6 obliczana zgodnie ze wzorem
 • bit parzystości stosowany przy transmisji szeregowej łączem RS-232 lub na taśmie dziurkowanej. W tym przypadku liczba jest 1-bitowa,
 • suma, suma bitowa, różnica bitowa stosowana w wielu protokołach transmisji danych.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Słownik terminologiczny informacji naukowej, Maria Dembowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1979, s. 33.
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 211).

Linki zewnętrzne edytuj