Otwórz menu główne

Sumatorcyfrowy układ kombinacyjny, który wykonuje operacje dodawania dwóch (lub więcej) liczb dwójkowych. Sumatory można podzielić na:

 1. szeregowe (ang. serial adder): podczas każdej operacji dodają one dwa bity składników oraz bit przeniesienia;
 2. równoległe (ang. parallel adder): wielopozycyjne, dodają do siebie jednocześnie bity ze wszystkich pozycji, a przeniesienie realizowane jest w zależności od sposobu połączenia sumatorów jednobitowych.

Z kolei sumatory równoległe obejmują dwie grupy:

 1. z przeniesieniami szeregowymi (ang. ripple-carry adder),
 2. z przeniesieniami równoległymi (ang. carry look-ahead adder).

Spis treści

TeoriaEdytuj

Tabela prawdy dla sumatora 1-bitowego:

ai bi ci-1 si ci
0 0 0 0 0
0 1 0 1 0
1 0 0 1 0
1 1 0 0 1
0 0 1 1 0
0 1 1 0 1
1 0 1 0 1
1 1 1 1 1

gdzie:

 • ai – pierwszy składnik sumy,
 • bi – drugi składnik sumy,
 • ci−1 – przeniesienie z poprzedniej pozycji,
 • si – suma,
 • ci – przeniesienie.

Wyrażenia boolowskie opisujące sumę i przeniesienie:

 
 .

Wprowadza się jeszcze oznaczenia:

  – grupa generacyjna
  – grupa propagacyjna.

Można wówczas zapisać przeniesienie:

 

Sumator z przeniesieniami szeregowymiEdytuj

Sumator ten zbudowany jest z bloków funkcjonalnych, które realizują funkcje   i  . Bloki są połączone kaskadowo (ang. ripple), tzn. wyjście   jest łączone z wejściem   bloku następnego.

Aby na przykład otrzymać bit sumy   uprzednio muszą zostać wyznaczone sygnały przeniesień  ,   oraz  , ponieważ   zależy od  , a ten zależy od  . Czas otrzymania ostatecznego wyniku jest więc ograniczony od dołu przez   × czas generacji przeniesienia  , gdzie   to liczba elementarnych bloków, z których zbudowanych jest sumator.

Sumator z przeniesieniami równoległymiEdytuj

W sumatorze z przeniesieniami równoległymi bity przeniesień są wyznaczane równolegle. Wyrażenia opisujące  rekursywnie rozwijane, tzn. występujący w nich składnik   jest zastępowany stosownym wyrażeniem, np.:

 
 
 

Układ buduje się z dwóch głównych części:

 1. bloków wyznaczających sumę   oraz grup generacyjnych   i propagacyjnych   (które są liczone niezależnie!);
 2. bloku generującego przeniesienia, zgodnie z rozwiniętymi wyrażeniami.

W praktyce buduje się 4-bitowe sumatory tego typu, ze względu na znaczne skomplikowanie wyrażeń (a więc i obwodów elektrycznych bloku nr 2).

Sumator z przeniesieniami równoległymi jest ok. 20–40% szybszy niż sumator z przeniesieniami szeregowymi.

Zobacz teżEdytuj