Sumatryptan

związek chemiczny

Sumatryptanorganiczny związek chemiczny z grupy tryptamin zawierający ugrupowanie sulfonamidowe. Stosowany jako lek przy napadach migreny i w leczeniu klasterowego bólu głowy.

Sumatryptan
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C14H21N3O2S
Masa molowa 295,40 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 103628-46-2
PubChem 5358
DrugBank DB00669
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Dostępny w formie tabletek, czopków doodbytniczych, roztworów do iniekcji oraz inhalatorów do nosa.

Sumatryptan jest wybiórczym agonistą receptorów 5-HT1D oraz 5-HT1B, których aktywacja powoduje spadek syntezy i uwalniania serotoniny. Przyłączenie sumatrypanu do tych receptorów powoduje spadek aktywności cyklazy adenylowej (poprzez akcję białek G) oraz wzrost wewnątrzkomórkowego poziomu jonów wapnia, oprócz innych procesów. Efektem końcowym jest skurcz zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych, inhibicja nerwu czuciowego oraz uwolnienie peptydów wazoaktywnych[1]. Jak się uważa, w napadzie migreny naczynia te ulegają rozszerzeniu i przeciwdziałanie temu powoduje jego przerwanie[2]. Sumatryptan nie ma wpływu na mózgowy przepływ krwi.

Lek dostępny wyłącznie na receptę. Preparaty handlowe w Polsce to Cinie, Frimig, Imigran, Sumamigren, Sumigra, Triptagram, ApoMigra.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Sumatriptan, [w:] DrugBank [online], University of Alberta, DB00669 (ang.).
  2. C.M. Villalón i inni, Pharmacological profile of the receptors that mediate external carotid vasoconstriction by 5-HT in vagosympathectomized dogs, „Br J Pharmacol”, 116 (6), 1995, s. 2778–2784, DOI10.1111/j.1476-5381.1995.tb17241.x, PMID8591004, PMCIDPMC1909126.