Surjekcja

funkcja przyjmująca wszystkie wartości z przeciwdziedziny

Surjekcja[1], suriekcja[2][3], funkcja „na”funkcja przyjmująca jako swoje wartości wszystkie elementy przeciwdziedziny, tj. której obraz jest równy przeciwdziedzinie. Innymi słowy[potrzebny przypis]:

  • przeciwobraz zbioru niepustego jest niepusty;
  • istnieje prawostronna funkcja odwrotna: jeśli to
Diagram przemienny ilustrujący suriekcję jako funkcję odwracalną prawostronnie

Termin suriekcja powstał najpóźniej w 1954 roku, kiedy pojawił się w pracy zespołu Nicolas Bourbaki[4].

Definicja edytuj

Niech   oraz   będą dowolnymi zbiorami. Funkcja   odwzorowuje zbiór   na zbiór   wtedy i tylko wtedy, gdy każdy element zbioru   jest wartością funkcji w pewnym punkcie,

 

co oznacza się często jako   lub  

Warunkiem równoważnym jest pokrywanie się przeciwdziedziny z obrazem dziedziny,   inaczej  

Uwaga edytuj

Wybór przeciwdziedziny decyduje o surjektywności lub jej braku. Przyjrzyjmy się następującym funkcjom:

  określonej wzorem   oraz
  określonej wzorem  

Tylko druga z powyższych funkcji jest surjekcją, mimo że są one określone tym samym wzorem.

Zauważmy ponadto, że dowolna funkcja jest surjekcją, jeśli jako zbiór   przyjmiemy zbiór jej wartości.

Przykłady edytuj

Niech   będzie zmienną rzeczywistą, wówczas poniższe funkcje są suriekcjami:

  •   dla   na  
  • dowolny wielomian rzeczywisty stopnia nieparzystego, rozpatrywany jako funkcja do zbioru liczb rzeczywistych – wynika to z twierdzenia Darboux o funkcjach ciągłych, do których wielomiany rzeczywiste należą;
  •   dla   na  
  •  
  •  
  • wszelkie bijekcje.

Pisownia edytuj

Słowo surjekcja tradycyjnie bywa pisane przez j, tę wersję jako jedyną dopuszczalną podaje słownik języka polskiego PWN[1]. Zasady pisowni polskiej w ogólnych przypadkach nakazują jednak stosowanie j po innych spółgłoskach niż c, s i z w wypadku, gdy przedrostek jest zakończony spółgłoską, a rdzeń zaczyna się od j; np. podjazd, nadjechał, zjawa czy rozjaśnić. W pozostałych wypadkach pisze się i. Z tego powodu dopuszczalna i przez niektórych stosowana jest pisownia suriekcja i iniekcja przez i[2].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj