Suspensywność

Suspensywność – stan prawny towarzyszący zazwyczaj dewolutywności, polegający na wstrzymaniu wykonania zaskarżanego orzeczenia (zarządzenia, decyzji) do czasu wydania rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy i utrzymania w mocy lub uchylenia zaskarżonego orzeczenia (zarządzenia, decyzji). Suspensywność występuje w procedurze administracyjnej, administracyjnosądowej, cywilnej oraz karnej.

BibliografiaEdytuj

  • B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne