Suwnicadźwignica pracująca w ruchu przerywanym wyposażona w mechanizm podnoszenia i opuszczania: wciągarka lub wciągnik. Przeznaczona do przemieszczania materiałów w pionie i poziomie w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia i opuszczania oraz szerokością mostu.

Napisy obowiązujące na suwnicy

Suwnice zainstalowane na bocznicy kolejowej służące do przeładunku/załadunku/rozładunku towarów
Stacja LHS – Sędziszów Północny (suwnice bramowe oraz ST44)

Elementy wyposażenia mechanicznegoEdytuj

Wyposażenie elektryczneEdytuj

 • Łącznik suwnicy załącza i wyłącza całkowite zasilanie suwnicy wraz z obwodem zasilania (szynoprzewód, trolej, przewody ruchome); musi spełniać następujące warunki:
  • napis informujący które suwnice można nim załączyć
  • oznaczone pozycje załączony i wyłączony
  • wolny dostęp
  • przystosowany do zablokowania w pozycji wyłączony
 • Łącznik zasilania zasilania załącza i wyłącza całkowite zasilanie suwnicy (z pominięciem obwodów pomocniczych – ogrzewania, klimatyzacji szaf sterowniczych); umieszczony najczęściej na podeście dźwigarze suwnicy[1];
 • Troleje
 • Szafka rozdzielcza instalacji elektrycznej umieszczona na moście
 • Szafka sterowniczo-rozdzielcza umieszczona na wózku jazdy
 • Wyłączniki krańcowe
 • Kaseta sterownicza


Podstawowe konstrukcje suwnicEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UT 7/95, 1995.