Symbat I Męczennik

Symbat I Męczennik (orm. Սմբատ Ա.) – król Armenii z dynastii Bagratydów panujący w latach 890–912. Syn Aszota I i ojciec Aszota II.

Symbat I Męczennik
król Armenii
Okres

od 890
do 912

Poprzednik

Aszot I

Następca

Aszot II Żelazny

Dane biograficzne
Dynastia

Bagratydów

Ojciec

Aszot I

Dzieci

Aszot II Żelazny

Okres jego panowania wypełniają wojny przeciwko Arabom i buntującej się szlachcie ormiańskiej. Walki z kalifatem Symbat prowadził ze zmiennym szczęściem. Do klęski przyczynili się dwaj możnowładcy ormiańscy Gagik Arcruni i Sparapet Aszot, którzy zbuntowali się przeciwko królowi armeńskiemu i ogłosili się niezależnymi książętami na ziemiach będących w ich posiadaniu. Opuszczony przez sojuszników Symbat został zamordowany.

Poprzednik
Aszot I
król Armenii
890-912 n.e.
Następca
Aszot II Żelazny