Symbol nieoznaczony

Symbol nieoznaczony, wyrażenie nieoznaczone[1]wyrażenie algebraiczne, którego elementy należą do rozszerzonego zbioru liczb rzeczywistych i które nie ma sensu liczbowego; działanie arytmetyczne niewykonalne. Wyróżnia się ich siedem[1]:

Są to umowne sposoby zapisu obliczeń granic funkcji. Granicy wyrażeń takich postaci nie można obliczyć, mając tylko informację o granicach funkcji, które składają się na całe wyrażenie. Do ich obliczenia można stosować przekształcenia algebraiczne lub regułę de l’Hospitala.

W niektórych kontekstach wartości takich symboli są definiowane:

Przykład edytuj

Ciąg typu  

 • może być zbieżny do dowolnej liczby rzeczywistej c, np.
   
 • może być rozbieżny do nieskończoności +∞ lub -∞, np.
   
   
 • może nie mieć granicy (skończonej ani nieskończonej), np.
    nie istnieje.

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj