Symbol nieoznaczony

Symbol bądź wyrażenie nieoznaczonewyrażenie algebraiczne, które nie ma sensu liczbowego, będące umownym sposobem zapisu przy obliczaniu granic funkcji. Zalicza się do nich:

Granicy wyrażeń takich postaci nie można obliczyć, mając tylko informację o granicach funkcji, które składają się na całe wyrażenie. Do ich obliczenia można stosować przekształcenia algebraiczne lub regułę de l’Hospitala.

W niektórych kontekstach wartości takich symboli są definiowane: w kombinatoryce przyjmuje się, że (zob. potęgowanie), a w teorii miary przyjmuje się

PrzykładEdytuj

Ciąg typu  

 • może być zbieżny do dowolnej liczby rzeczywistej c, np.
   
 • może być rozbieżny do nieskończoności +∞ lub -∞, np.
   
   
 • może nie mieć granicy (skończonej ani nieskończonej), np.
    nie istnieje.

Zobacz teżEdytuj