Symetria unitarna

Symetria unitarna – rodzaj symetrii związany z grupą macierzy unitarnych. Grupę macierzy unitarnych o rozmiarze nazywamy grupą unitarną rzędu i oznaczamy symbolem

Ważną podgrupę w stanowi grupa macierzy unitarnych o wyznaczniku 1, oznaczana

Symetrie unitarne pełnią ważną rolę we współczesnej fizyce, są bowiem nimi grupy cechowania oddziaływań fizycznych, np.

Zobacz teżEdytuj

Grupy symetrii unitarnych

Grupy symetrii ortogonalnych i pseudoortogonalnych

Symetrie ogólnie

BibliografiaEdytuj